Uygur Devleti hakkında bilgi ve özellikleri

Uygur Devleti özellikleri, Uygur Devleti hakkında bilgi kısaca, Uygur Devletinin kurucusu kimdir

UYGUR DEVLETİ (745-840)

uygurlar

Yağma, Çiğil, Basmil ve Karluklularla işbir­liği yaparak Kutluk devletini yıkan Uygurlar, Orta Asya’da kurulan son Türk federas­yonudur.

Devletin kurucusu Bilge Kutluk Kağan’dır. Kutluk Kül Bilge Kağan devletin merkezini Ötüken’den Ordubalıg’a (Karabalsagun) taşımıştır.

Bilge Kağan’dan sonra devletin başına Moyen-Çor geçmiş ve devlete en parlak dönemini yaşatmıştır.

Moyen-Çor’dan sonra yerine geçen oğlu Bögü Kağan döneminde Çinliler ile müca­deleler başlamış, Manihaizm dini devletin resmi dini haline gelmiştir. Manihaizm dini et yemeyi ve savaşmayı yasakladığı için Uygurların savaş yetenekleri azalmıştır. Manihaizm’in Uygurlar üzerinde olumlu etkileri de olmuştur; Uygurlar bu dinin etki­siyle yerleşik hayata geçtiler. Yeni dinlerini halkın öğrenmesi amacıyla çok sayıda ki­tap yazdılar. Bu kitapların basımında mat­baanın temeli sayılabilecek kalıplar kullan­mışlardır. Yerleşik hayata geçen Uygurlar tarım, sanat ve ticarette ilerlemişlerdir. Su kanalları yapmışlar, kasaba ve kentler kurmuşlardır. Tapınaklar inşa etmişlerdir. Bögü Kağan’dan sonra devletin başına geçen Baga Tarkan ve daha sonraki ka­ğanlar zamanında ortaya çıkan açlık, kıtlık ve salgın hastalıklar devleti iyice zayıflattı. 840 yılında Kırgızlar Uygur devletini yıktı.

Çeşitli bölgelere dağılan Uygurlar Kansu ve Turfan Bölgesi’nde zaman zaman etkili olmuşlardır. Moğol istilası sonucunda siya­si bağımsızlıklarını kaybetmişlerdir. Uygur siyasi tarihinin ilk ve en önemli olayı hiç kuşkusuz Talaş Savaşı’dır. Türk-Arap

  • • Orta Asya Türk devletleri içerisinde Orta Asya dışında yabancı bir dine (Mani) ina­nan ilk Türk devletidir.

iş birliği sayesinde Çinlilerin ağır bir yenil­giye uğratıldığı bu savaş Uygurların Orta Asya’da egemenlik kurmalarını kolaylaştırmıştır.

Uygurlar Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz …

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.