Sağlık Bakanlığının Görevleri Nelerdir

Ülkemiz bakanlıklarından biri olan Sağlık Bakanlığının görevlerinin neler olduğunu sizlerle paylaşacağız.

Sağlık Bakanlığının görevleri şunlardır;

– Sağlık Bakanlığı, tüm vatandaşların beden, ruh sağlığına ilişkin hizmetlerde bulunur. Sağlığa ilişkin gerekli teşkilatı hazırlar.
– Bakanlık ülke çapında etkin olan bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele eder. Bunlara karşo koruyucu, tedavi edici hizmetler gerçekleştirir,
– Ana ve çocuk sağlığının korunması ve aile planlaması hizmetlerini yürütür.
– İlaç, uyuşturucu gibi maddelerin üretim ve tüketimini denetler.
– Gerekli aşı, serum, kan ürünleri ve ilaçların üretimini yapmak ve gerektiği durumlarda ithalini sağlar.
– Gıda maddelerinin ve bunları üreten yerlerin sağlık açısından kontrol hizmetlerini yürütür.
– Çevre sağlığını ilgilendiren gerekli tedbirleri almak ve bunun için gerekenleri sağlar.
– Bulaşıcı ve salgın insan hastalıklarının ülkemize girişine engel olmak amacıyla kara hudut kapıları, deniz ve hava limanlarında koruyucu, önleyici sağlık tedbirlerini alır.
– Kanser, verem ve sıtma gibi hastalıklarla mücadele için hizmetler verir.
– Tüm bu görevlerini yerine getirmek amacıyla tesisleri kurar ve işletir. Aynı zamanda meslek personelini yetiştirmek,
– Son olarak Sağlık bakanlğı sağlık hizmetleriyle ilgili olarak ulusta ve uluslararası alanda kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunur.

13 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.