Klorit Minerali Nedir

Bu konumuzda Klorit Minerali Özellikleri Hakkında Bilgi, Klorit Nedir işte bilgiler:

Klorit, hem makroskopik ölçekte, hem de kil tanesi boyutlarında bulunan, yaygın bir katmanlı silikat mineralleri grubu. Çoğun­lukla magnezyum ile demirin hidratlı alüminosilikatlarıdır. Yeşil renklidir ve adını Yunanca khloeros (yeşil) sözcüğünden alır. Kloritler. mikalardakine benzeyen ve yak­laşık kimyasal formülü (Mg, Fe, A1)î (Si. Al)4Oıo(OH)2 olan silikat katmanlı bir yapıya sahiptir; ayrıca, brusittekine benze­yen ve yaklaşık kimyasal formülü (Mg, Fe, Âl)3(OH)6 olan ara katmanlar bulunur. Böylece kloritin genel kimyasal formülü (Mg, Fe. Al)6(Si, A1)4Oio(OH)8 biçimini alır.

Kloritler iki ana gruba ayrılır; bunlar­dan ortokloritler genel kimyasal formüle oldukça uyar, ama öteki grubu oluşturan leptokloritler (çoğu demir III iyonu içerir) ortokloritlerin vükseltgenmesiyle oluşur. Başlıca klorit türleri, klinoklor (Mg bakı­mından zengin klorit), kamosit (Fe bakı­mından zengin), nimit (Ni bakımından zen­gin) ve penantittir (Mn bakımından zengin). Kimyasal farklılıkları göstermek için sıfat türünden tanımlayıcı sözcükler kullanılır. Kloritler genellikle öteki minerallerin değişim ürünleri olarak ortaya çıkar. Kırıntılı (klastik) tortul kayaçlarda ve hidrotermal etkiyle dönüşüme uğramış korkayaçlar içinde yay­gın olarak bulunan bir kayaç oluşturucu mineral türüdür. Sıkça rastlanan kloritler, yeşil şistler ve klorit şistleri gibi başkalaşım kayaçlarının da önemli bir bileşenidir. Ay­rıntılı yapısı ve fiziksel özellikleri için kil minerallerini incelemek gerekir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.