Kimler KPSS Tercihi Yapamaz 2013/2 KPSS (18-27 Kasım)

18-27 Kasım 2013 KPSS Tercihlerinde Kimler Tercih yapamaz

Kimler KPSS Tercihi Yapabilir 2013-2? 2012 KPSS puanlarının 2 yıl geçerli olması münasebetiyle 012 sınavına girmiş kişilerin puanları 2014 KPSS yapılana kadar devam edecektir. Bu belirtilen tarihler arasında 4 kez  merkezi yerleştirme gerçekleştirilmiştir. Bu tarihler arasındaki yerleştirmelerden üçüncüsü için başvurular 18-27 Kasım tarihleri arasında kabul edilecek. Ancak şu husus var ki; 2013 KPSS’ye girmiş olanların P3 puanları bu yerleştirmede geçerli olmayacak. Bunun dışında bu yerleştirmeye başvuru kısıtı olan durumları bugün yazımızda anlatacağız. 2013/2 KPSS Tercih Koşulları Nelerdir ? Kimler KPSS Tercih Yapabilir Kimler Yapamaz …

kimler kpss tercih yapamaz

Tercih yapmaya mani vaziyetler

Bu yerleştirmede tercih yapmaya engel durumlar şunlardır; KPSS puanı, yaş, mezuniyet, mahkumiyet, sağlık ve merkezi alımda yerleşmiş olmak gibi hususlardır.

KPSS puanı durumu

2013/2 yerleştirmelerinde tercih yapmaya hak kazanmak için ilk olarak 2012 KPSS’sine girmiş olmak gerekir. 2013 puanları ile tercih kabul edilmiyor.

Yaş durumu

Kılavuz kapsamında 18 yaşını dolduranlar KPSS tercihi yapabilir. Yani yerleştirme tercihlerinin son gününde 18 yaşın dolmuş olmak yeterlidir. Demek oluyor ki 27 Kasım 1995 ve sonrasında doğanlar 2013/2 alımlarında tercih yapma hakkına sahiptirler.

Ancak şu husus var ki; meslek veya sanat okulundan mezun ve 15 yaşını doldurmuş kişiler mahkeme kararı sonucu tercih yapmaya hak kazanabilirler. Fakat bundaki ince detay ise, kazai rüşt kararını 27 Kasım’dan evvel çıkartmış olmak gerekir.

Mezuniyet durumu

2013/2 yerleştirmesinde tercih yapmayı dileyen kişiler hangi seviyeden sınava girmişlerse o eğitim seviyesini tamamlamış olmaları şarttır. Bu demek oluyor ki;

Lisans seviyesinden sınava girenlerin; 4 yıllık üniversitelerini bitirmiş olmaları şarttır.

Önlisans seviyesinden sınava girenlerin; 2 yıllık üniversitelerinden mezun olmaları şarttır.

Ortaöğretim seviyesinden sınava girenlerin; liseden mezun olmaları şarttır.

Henüz mezun olmadan sınava girilir ancak mezun olmadan tercih yapılamaz. Tercihleri sonucu yerleştirilseler bile atamaları gerçekleşmez.

Mahkumiyet durumu

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde konu edilen suçlar nedeniyle tutuklanmamış olmalılar. Bu suçlar şöyledir: “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak. ”

Sağlık durumu

Adaylar için 657 sayılı Kanunda belirtilen sağlık şartlarının geçerli olması gerekmektedir. Bu madde şunu belirtir;  “görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak”. Bu husus kapsamındaki kişiler şartı tercih yapmamalıdır.

2012 puanıyla daha evvel bir merkezi alımlarda yerleşenler

2012 KPSS puanı sayesinde 2012 Kasım (2012/2) ayında ve 2013 Haziran (2013/1) ayında olmak üzere 2 yerleştirme gerçekleştirilmiştir. Bu bahsi geçen alımlarda yerleşen adayların 2013/2 alımlarında veya ondan sonra gerçekleştirilecek 2014 Haziran ayındaki yerleştirmelerde tercih hakları yoktur.

Fakat yukarıda bahsi geçen yerleştirmeler dışında olan 2013/1 alımlarında tercih yapma hakları vardır.

2013/2 KPSS Tercih Yapabilir miyim ? Diye Yorumlarınızı ve Sorularınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.