Kalp Nasıl Çalışır

Kalp nedir, kalp nasıl çalışır

Kalbin Yapısı ve Kalbin Çalışma Şekli

Kalp göğsün ortasında konumlanan, kaslardan oluşmuş bir organdır. Yaygın inanışın aksine, göğsün sol yanında değil, göğsün orta hattı üzerinde, alt kısmı biraz solda kalacak biçimde yerleşmiştir. Ağırlığı erkeklerde 340 gr kadar, kadınlarda ise biraz daha hafiftir.
Kalbin sağ tarafı, göğsün ortasında bulunan kemiğinin sağ yanının arkasına rastlar; kemiğin sol kısmına doğru, ucu sol memenin hemen altına rastlayan bir üçgen biçiminde devam eder. Kalp atışlarının kolayca dinlenebildiği bu uç noktaya tıp dilinde “apeks” (tepe noktası) adı verilir.

Kalp Nasıl Çalışır

Kalbin işlevi

Kalbin işlevi, iki ayrı dolaşım sisteminde kan dolaşımını sağlamaktır Kanı önce vücudun başlıca atardamarı olan aorta, oran da öteki atardamarla gönderir.
Kan, organları ve dokuları dolaşıp oksijenini bırakmasının ardından, toplardamarlar vasıtasıyla kalbe geri döner; kalbin ikinci dolaşımına girerek yeniden oksijen almak adına akciğerlere pompalanır ve oksijenle dolmuş olarak kalbe geri döner.
Kanın akciğerlere gidip geri gelmesine “küçük dolaşım” (pulmoner dolaşım); bedene dağılması olayına ise “büyük dolaşım” (sistemik kan dolaşımı) denir. Kanı kalpten organlara atardamarlar götürür, toplardamarlar da toplar.

Kalbin anatomisi

Kalbin pompalama işlevini dört ayrı bölüm gerçekleştirir. Bu bölümler, sıkıştıkları zaman kanı ileri ittiren kaslardan meydana gelen odacıklar şeklindedir. Her odacığın etrafındaki kas kalınlığı, bölümün işlevine göre değişir. Kasın en kalın olduğu bölüm, pompalama işlevinin büyük kısmını üstlenen sol karıncık çeperidir.
Toplardamarlardan gelen kan kalbin iki yanındaki ince çeperli kulakçıklara dolar. Bunları kanı arada bulunan kapakçıktan daha kalın kas şekline sahip karıncıklara, karıncıklar da atardamara gönderir.
Kulakçıklar karıncıkların üst kısmında, arkada bulunuyorlar, iki kulakçık ile karıncık aralığında, karıncıklar arasında ve kulakçıklar arasında bölme bulunur.

Kalbin çalışma prensibi

Akciğerlerde oksijene doygun kan akciğer toplar damarlarından geçtikten sonra kalbin sol karıncığına varır. Sol kulakçık kasılıp kanı mitral(ikili) odaktan geçip sol karıncığa dolmaya zorlanır.
Sol karıncık kasılmaya başladığı zaman mitral kapak da kapanır bundan sonra kan aort kapağından aorta ilerleyerek vücuda dağıtılır ve dokulara oksijen taşınmış olur.
Oksijenini dağıtan kan, gövdeden alt esas toplardamar, baş kısımdan ise üst ana toplardamar ismindeki büyük toplardamarlar ile kalbe geri gider ve sağ kulakçığa varır, kulakçık kasıldıktan sonra triküspit(üçlü ) kapaktan sağ karıncığa ilerler.
Sağ karıncığın kasılması kanı damar ucundaki kapaktan ileri ittirerek akciğer atar damarları aracılığıyla akciğere gönderir. Tekrar oksijen dolan kan akciğer toplar damarlarına giderek kalbe tekrar gider (ilk sol kulakçığa ardından sol karıncığa) ve döngü yeniden başlar.

Kapaklar:

Akciğer atardamarı ağzındaki kapak ile aort kapağının yapıları birbirine yakındır. Bunları meydana getiren sarı-beyaz renkli üç ince zar, kanın akışı yönünde açıklığını başlatır, ama arkasından başlangıçtaki durumuna giderek kanın geri akmasını önler.
Mitral kapak ile 3lü kapak (ilki sol karıncıkla sol kulakçık arasında yer alır, ikincisi sağ karıncıkla sağ kulakçık arasında) da benzer biçimdedir, ancak bunların yapıları daha karmaşıktır. Mitral kapak iki, triküspid kapak da üç parçadan meydana gelir.
Kapak parçalarından karıncığın etrafındaki kaslara uzanan lifler “chordae tendinea” olarak isimlendirilir. Karıncığın her kasılışında karıncık kası bu lifleri de kasıp kapakların kapanmasını sağlar ve kanın kulakçığa geri dönmesini engeller.

Zamanlama şekli

Kalbin her atımında iki kulakçık birden kasılarak karıncılara kan gönderir. Bunu, karıncıkların beraber kasılması izler.
Bu kasılmalar serisini çok karmaşık bir elektriksel zamanlama sistemi düzenler.
Kalbin çalışmasını denetleyen esas nokta, sağ kulakçığın üst kısmında yer alan ve “sinoatrial düğüm” adı verilen odak noktasıdır. Buradan yayılan elektriksel uyartılar kulakçıklara vardığında onların kasılmasını sağlar. Kulakçıklarla karıncıkların birleştiği yerde ise atrioventriküler düğüm yer alır.
Kasılma uyarısı burada küçük bir gecikmeye uğradıktan sonra “his demeti” ismi verilen iletken lif demeti devamınca önce karıncıklar arası bölmeye, sonra da karıncıklara dağılıp, kasılmalarını sağlar.

Kalbin Çalışması ve Kalbin Yapısı Hakkında Sorularınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.