Islahat Fermanının Getirdiği Yenilikler Nelerdir

Islahat Fermanının getirdiği yenilikleri sizlerle yazımızda paylaşacağız.

Islahat Fermanının getirdiği yenilikler şunlardır;

– Islahat fermanı bir anayasa niteliğini taşıyan belgedir. Bu anlamda bazı kural değişikliklerine yer vermiştir.
– Kanun önünde müslümanlara ve gayri müslüman halka eşit haklar tanımıştır.
– Her vatandaşın dini inancının gerektirdiklerini özgürce yapabilme fırsatı sunmuştur.
– Azınlıklara ait; okul, kilise, mezarlık, manastır, hastahane gibi kuruluşların tekrar inşa edilmesine ve onarılmasına olanak sağlamıştır.
– Hem müslümanların hem gayri müslimlerin adilce yargılanacağı karışık mahkemeler kurulmuştur.
– Yabancı devletlerle yapılacak antlaşmalar uyarınca yabancılara da Osmanlı Devleti sınırları dahilinde mal sahibi olma imkanı tanınmıştır.
– Halk her ne mezhepten olursa olsun toplum önünde eşit sayılmıştır.
– Patrikhanelerde yeni meclislerin kurulmasına karar verilmiştir.
– Patrikhane meclislerinden çıkan kararlar Osmanlı devletinin onayına sunularak, uygulanmıştır.
– Islahat fermanı, tanzimat fermanınından sonra onun devamı olarak ilan edilmiştir. Bu ferman daha çok azınlıkların ve gayrimüslimlerin haklarını savunmuştur.
– Islahat Fermanı, Osmanlı anayasacılık icraatlarından en önemlisidir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.