İbni Sina Kimdir

İbni Sina Hayatı, İbni Sina Kimdir Kısaca

Tıp bilgini ve İslam düşünürü İbni Sina, Buhara’ya yakın Afşane kentinde doğdu. Babası Samanoğulları adlı devlette memurdu. İlköğrenimini Buhara’da tamamlayarak küçük yaşta altından kalkamayacağı kadar çok şey öğrendi. On sekiz yaşına geldiğinde o dönemde görülen bütün bilimleri bitirerek dönemin önemli kişilerinden dersler aldı.

ibni sinaTıp dalında kendini geliştirerek hastalar üzerinde çalışmalarını sürdürdü ve Nuh bin Mansur adlı Samanoğlu devletinden bir kişiyi tedavi etti ve bundan sonra da Samaoğulları’nın saray kütüphanesinde müdürlükle uğraştı. Yirmi yaşına geldiğinde babasının hayata veda etmesinin ardından Samanoğulları Devleti de yıkılınca Buhara siyasi olarak karıştı ve İbni Sina Buhara’yı terk etmek zorunda kaldı. Buhara’dan ayrılınca ilk olarak Harizm’e giderek buradaki ünlü alimlerle vakit geçirdi. Buradan da bir süre sonra ayrılarak zorlu hayatına başladı. Gazneli Mahmut’tan korkan Sina 1009 yılında Cürcan’a gitti ve burada en önemli eserlerinden biri olan Tıp Kanunu adlı eserini sundu. 6 sene sonra yıl 1015 olduğunda Cürcan’dan da ayrılarak Rey şehrine geldi. Burada da sıkıntılı Günler yaşayarak sığıntı bir hayat yaşadı. Şehirden şehre sığınırken vezirlik ve hekimlik yaparak hayatını sürdürdü. Tutuklandığı zamanlar da oldu ancak siyasi durumlarda danışman görevi de gördüğü günler oldu. Sıkıntılı ve düzensiz hayatının İbni Sina’ya getirisi olarak sağlığı bozuldu ve hastalığı da ilerledi. 50 yaşına geldiğinde Hemedan’da öldü.

Pek çok eseri olan İbni Sina, tıp, felsefe, mantık, psikoloji, doğa bilimleri ile ilgilendi ve eserleri de bu yönde oldu. Aristo ile Farabi’nin kitaplarını da okuduktan sonra Ortaçağ filozofu haline geldi. Felsefi görüşleri akıl, deney ve gözlem ile bilginin elde edilebileceği yönündedir. Tıp ve doğa bilimlerindeki deneyimleri sonucu böyle akılcı ve deneyci olmuştur.

İbni Sina’ya göre bilimler 3’e ayrılır: Birincisi doğa bilimleri ya da aşağı bilimler adını verdiği maddesinden ayrılmamış formların bilimleridir. İkincisi maddesinden ayrılmış ve daha soyut olan metafizik, mantık veya yüksek bilimlerdir. Üçüncüsü ise ancak insanın kendi düşüncesiyle maddesinden ayırabildiği, bazen maddesiyle bazen de maddesinden ayrı olan formların bilimi, matematik veya orta bilimlerdir.

Bu önemli bilginin kitapları Avrupa’da pek çok üniversitede okutulmuş ve öğretilmiştir.

İbni Sina Hayatı Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

29 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.