Düzelti Nedir

Düzelti Nedir

Düzelti, baskıdan önce kitap ya da yazılara ait provalar üzerinde dizgi yanlışlarının düzeltilmesi işlemi. Düzeltinin geçmişi mat­baanın bulunduğu ilk günlere değin uzanır. 1499’da yapılan bir anlaşmaya göre metin­lerin düzeltilmesinden yazar sorumlu tutulu­yordu. Günümüzde prova baskıları “gale” denen, dizilmiş sütunların yerleştirildiği sac teknenin prova tezgâhı üzerine yerleştiril­mesi ile yapılır. Bu prova baskılarına bun­dan dolayı “gale provası” da denir. Gale provası terimi fotodizgiyle ya da metal hurufat kullanılmayan başka dizgi sistemle­riyle elde edilen ilk nüsha için de kullanılır.

Düzeltmen gale provasında ve sayfa biçi­minde düzenlenen daha sonraki provalarda baskıya verilen metin ile özgün metni karşılaştırarak bulduğu yanlışları özel işa­retlerle düzeltir. Ayrıca görebildiği maddi hatalara da soru işaretiyle dikkati çeker. Düzeltilmiş metin yeniden dizilerek baskıya verilir. Yayımcılarla yazarlar arasındaki da­valara, yanlış-doğru cetvellerine, yazarın deneme baskısını görmediğine ilişkin özür ve yakınmalara 15., 16., 17., ve 18. yüzyıl­larda sık sık rastlanırdı. Günümüz yayın dünyasında da bu tür örnekler görülebilir. Düzelti işaretleri prova aşamasından önce metin yayıma hazırlanırken de kullanıla­bilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.