Cumhuriyetin İlanından Sonra Kazandığımız Hak ve Hürriyetler Hangileridir

Cumhuriyetin ilanı Türk tarihinde bir dönüm noktası sayılabilecek tarihi bir olaydır. Çünkü Cumhuriyetin ilanı ile Türk milleti bağımsızlığını tamamen sağlamış ve egemenlik milletin eline verilmiştir böylece Türk milleti de bir çok hak ve özgürlüğün sahibi olmuştur.

Cumhuriyetin ilanının hemen ardından sayısız alanda yenilikler, haklar, özgürlükler ve vatandaşlık görevleri meydana gelmiştir. Tüm bu yenilikler, haklar ve özgürlükler vatandaşların özgür, devlet yönetimine katılımcı olmasını sağlarken aynı zamanda da insani değerlerin artmasına da kapı aralamıştır.

Cumhuriyetin Getirdiği Yenilikler:

 • Yaşama Hakkı: Her insanın yaşama hakkı vardır. Sebep her ne olursa olsun insanların yaşama hakkı ellerinden alınamaz.
 • Seçme ve Seçilme Hakkı: Her vatandaş oy hakkı ile kendisini yönetecek kişiyi seçme hakkına sahiptir aynı zamanda devleti yönetecek biri olarak seçilme hakkına da sahiptir.
 • Kadın-Erkek Eşitliği: Cumhuriyetin ilanı ile kadınlar ve erkekler eşit haklara sahip olmuştur her iki cinsiyete de aynı hak ve özgürlükler verilmiştir.
 • Eğitim Hakkı: Her vatandaşın dilediği gibi eğitim alma hakkı vardır ve bu hak günümüzde de kanunlar ile korunmaktadır. Hatta günümüzde ilk 12 yıl eğitim hakkı zorunludur. Aksi takdirde bir bireyin eğitim hakkı kısıtlandığında suçlular cezalandırılmaktadır.
 • Sağlık Hakkı: Her vatandaşın sağlık olanaklarından faydalanma hakkı vardır.
 • Dilekçe Hakkı: Vatandaşlar dileklerini, şikayetlerini ve isteklerini kurum ve kuruluşlara dilekçe ile bildirme hakkına sahiptir.
 • Hak Arama Hakkı: Vatandaşlar haksızlığa uğradıkları takdirde haklarını arayabilirler.
 • Vatandaşlık Görevleri: Her vatandaşların vergi verme, oy kullanma ve erkeklerin askere gitme gibi vatandaşlık görevleri vardır.
 • Kişi Özgürlüğü Hakkı: Vatandaşlar başka bir vatandaşın özgürlüğünü gasp etmediği sürece özgür davranma hakkına sahiptir.
 • Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı: Her vatandaşın özel yaşamı gizliliği kanunlar ile korunmaktadır.
 • Kılık Kıyafet Serbestliği: Bireyler kılık ve kıyafet konusunda serbest ve özgürdürler.

Cumhuriyetin İlanından Sonra Elde Ettiğimiz Hak ve Özgürlükler Konulu Yazımız Hakkındaki Yorum ve Sorularınızı Aşağıdaki Yorum Alanından Hemen Bize Yazın. 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.