Çevre ve Orman Bakanlığı Görevleri Nelerdir

Çevre ve Orman Bakanlığı bir çok görevi olan bir bakanlıktır.

Çevre ve Orman Bakanlığının Görevleri:

  • Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi, için politikalar geliştirerek uygulamalar yapar.
  • Çevrenin korunması için ülke şartlarını göz önünde bulundurarak gerekli teknolojik imkanları kullanarak kurulacak olan tesislerin planını yapar.
  • Ülkemizin şartlarına uygun olarak çevre standartlarını belirler ve Türk Standartları Enstitüsü ile iletişime geçerek belirler.
  • Çevrenin ekolojik dengesini bozacak; havayı, suyu ve toprağı kirletecek olan atıkları ve yakıtları çevreye zarar vermeden imha eder.
  • Doğal çevrede yaşayan hayvanların korunması ve neslinin tükenmemesi için gerekli kurum ve kuruluşlarla iletişime geçerek gerekli faaliyetleri düzenler ve bu faaliyetlerin denetlenmesi için çalışmalar yapar.
  • Doğal çevreye olumsuz etkiler yapan tüm zararlı faaliyetleri ülke genelinde denetler.
  • Ormanların korunması, imar edilmesi ve ıslah bakımlarının yapılması konularında çalışmalar yapar.
  • Ülke genelinde erozyonu engellemek için gerekli görülen yerlere ağaçlandırmalar yapar ve böylece erozyon tehlikesini en aza indirgemeye çalışır.

Çevre ve Orman Bakanlığı Görevleri Konusundaki Görüşlerinizi Hemen Bize Yazın. 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.