Akdeniz Bölgesi Yeryüzü Şekilleri

Akdeniz Bölgesi Yüzey Şekilleri Hakkında Bilgi, Akdeniz Bölgesi  Yeryüzü Şekilleri

Bölgede tarihi ve arkeolojik önemi olan turistik merkez­ler; Bergama, Efes, Milet, Selçuk ve Karacasu’dur.

Bölgenin diğer turizm zenginliği deniz turizmidir. Bu merkezlerin başında İzmir, Çeşme, Kuşadası, Bodrum ve Marmaris gelmektedir.

Bölge,Türkiye’nin güneyinde Akdeniz kıyıları boyunca doğu- batı yönünde uzanır. Bölgenin doğusunda Suriye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, batısında Ege, kuze­yinde ise İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri yer alır.

akdeniz-bolgesi

Yeryüzü Şekilleri

a)  Dağlık Alanlar

Bölgede yer alan Toros Dağları, Alp Kıvrım Kuşağı’nın ülkemizdeki uzantısını oluşturmaktadır. Toros Dağları; Batı, Orta ve Güneydoğu Toros Dağları adını alarak Anadolu’nun güneyinde uzanır. Batı Toroslar üzerinde Akdağlar ve Beydağları yer alır.

Toros Dağları’nın Antalya Körfezi’nin doğusu ile Mersin Körfezi’nin kuzeyi arasındaki bölümüne Orta Toroslar denir. Burada Torosların en yüksek zirvelerinin yer aldı­ğı Bolkar Dağları ve Aladağlar yer alır.

Bölgede Toros Dağları’nın geniş yer kaplama­sı, bu dağlar arasında kalan tektonik ve karstik çukurluklar ile akarsular tarafından parça­lanmış platoların varlığı bölgenin çok enge­beli olmasına neden olmuştur.

b)  Karstik Şekiller

Hem Türkiye’nin hem de dünyanın önemli karstik saha­ları arasına giren Toros Dağları’nda kireç taşlarının çö­zünmesi sonucu irili ufaklı çukurluklar, mağaralar, kuyu­lar ve derin vadiler oluşmuştur.

Türkiye’nin en büyük platosu olan ve Orta Toroslar’da yeralan Taşeli Platosu ile Batı Toroslardaki Teke Plato­su Akdeniz Bölgesi’nde bulunur. Bölgede delta ovaları (Silifke, Çukurova vb.), teknotik hareketlerle çöken sa­haların zamanla alüvyonlarla dolması sonucu oluşmuş­tur. Karstik sahalarda karstlaşma ve tektonik hareketle­rin birlikte oluşturduğu karstik ovalar (polye ovaları) yer alır.

d) Kıyı şekilleri

Dağların kıyıya paralel uzanması nedeniyle;

>   Kıyı ile iç kesimler arasında iklim farklılıkları oluş­muştur.

>  Boyuna kıyı tipi görülür.

>   Kıta sahanlığı (self alanı) daralmıştır.

>   Koy, körfez ve doğal liman az yer tutmuştur.

> Akdeniz ikliminin yayılış alanı kıyı şeridiyle sınırlı kalmıştır.

>  Kıyı ile iç kesimleri birbirine bağlayan yolların yapımı zordur. Ulaşım geçit ve boğazlardan sağlamaktadır.

c) Plato ve ovalar

Göller Yöresi ile Antalya arasındaki ulaşımı Çubuk Boğazı, Adana Bölümü ile İç Anadolu arasındaki ulaşımı Orta Toroslar üzerindeki Gülek ve Sertavul geçidi, Akdeniz bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi arasındaki ulaşı­mı, Amanoslar üzerinde yer alan Belen Geçi­di sağlar. Akdeniz Bölgesi Yeryüzü Şekilleri nasıl hakkında bilgiler verdik.

12 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.