E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

Posted on by 0 comment

E okul veli bilgilendirme sistemine hemen giriş yapabilirsiniz. 2015 E-okul karne notları sitemiz üzerinden e okul karne sonuçlarına göz atabilirsiniz. E okul veli bilgilendirme sistemi ile öğrencilerin notları, devamsızlıkları görülebilir. Veliler ve öğrenciler e okul veli bilgilendirme sistemi aracılığı ile karne notlarını öğrenebilmektedirler. E-okul veli bilgilendirme sistemine bu sayfadan sorunsuzca girebilirsiniz.

Sevgili öğrenciler e-okul giriş sorunlarını aşağıdan hemen yazabilirsiniz. E-okul veli girişi her zaman bu sayfada sizler için olacak.

Kefenin Cebi Yoktur Atasözünün Anlamı Kısaca

Posted on by 0 comment

Sizlere kefenin cebi yoktur atasözünün anlamı hakkında kısaca bilgi vereceğiz.

Dünya hayatı gelip geçici olup kazandıklarımızın hiçbirini öteki tarafa götüremeyeceğimiz bir hayattır. Sultan Süleyman’ın zenginliği dilden dile dolaşmış anlatılmıştır. Ölümden sonra sahip olduğu zenginlik ise dünyada kalmıştır. Bugün baktığımızda dünyanın en zengin sayılı kişiler dahi öldükten sonra kefenle birlikte gömülerek hayatlarına veda ederler. Hiçbir zenginliğin sonraki hayata taşınmayacağını herkes öğrenmiş olmalı. Öteki dünyaya götüreceğimiz hiç bir dünya malı yoktur. Ne zenginler geldi, ne zenginler gitti yanlarında tek bir şey bile yanlarında götüremediler.

Ölüm anı geldiğinde insanları ne malı ne parası kurtarır. Zenginlik sadece dünya hayatıdır, bizim hayatımızda bir imtihandan ibaret olduğu binip yaptığımız iyilikler, kötülükleri götüreceğimizi bilmeliyiz.

Zengin olup parasına kıyamayanlar öteki hayatlarında paraya ihtiyaç duymayacaklar. Parayı götüremeyip her insan gibi kefenle birlikte öteki hayata yolculuklarını yapacaktır. Kimsenin malı mülkü birbirinden farklı olmayıp kara toprak herkese eşit davranacaktır.

Sahip olduklarımız çare olmayacağından dolayı pintilik edip başkalarının haklarına girmemeli, insanları zor durumda bırakıp onların haksız yerine parasını almamalıyız. Zenginde olsak dünyalar kadar paramız olsa dahi çaremiz yoktur. Hayır işleri yapmak götürebileceğimiz şeylerden olduğunu unutmamalı. İnsanlara yardımcı olmak, hayır dualarını almak ahirette yanımızda olandır.

Category: Genel | Tags:

Türklerin Tarih Boyunca İnandıkları Dinler Nelerdir

Posted on by 0 comment

Türkler İslamiyet ile buluşmadan önce birçok dine bağlı olarak inançlarını devam ettirmişlerdir. Tarih sahnesinde kendisini gösteren, farklı kültürel özelliklere sahip olan toplumlardan etkilenerek dinen parçası olmuşlardır. Türk toplumlarında dini tercihler başlarında bulunan Sultanlar ve parçası oldukları işlere bağlı oldular.

Eskiden Türkler inandıkları ilk din Gök Tanrı dini olup uzun yıllar boyunca bağlı kalmışlardır.

Türklerin tarih boyunca inandığı dinler şunlardır:

Gök Tanrı; İslamiyet’ten önce Türkler toplu halde yaşayarak Gök Tanrı dinine mensuplardı. Dini inanış olarak tek tanrılı din olup çeşitli şekilde ibadetleri oldu. İslamiyet ile çok benzer din olduğundan dolayı Türklerin Gök Tanrı’dan sonra kabul ettikleri din İslamiyet olmuştur.

Budizm; Uygur Türklerinin mensup oldukları dinlerdendir.

Maniheizm; Uygur Türklerinin kabul ettiği din olup savaşçılıkları ve et yeme gibi özelliklerini kaybetmelerine sebep olmuştur.

Zürdüştlük; Batı Türkistan’da yaşayan Türk toplulukların inandıkları dinlerdendir.

Hristiyanlık; Doğu Avrupa’da bulunan Türk toplulukların benimsedikleri dindir.

Musevilik; Hazar Türklerinin inandıkları dindir.

İslamiyet; Gök Tanrı dininden sonra Türklerin toplu halde kabul ettikleri dindir. Kendi dinlerine benzer olmasından dolayı alışmaları kolay olup hoşgörü ile karşılık bulmuştur.

Category: Genel

Belirtili İsim Tamlaması Nedir

Posted on by 0 comment

Bu sayfamızda belirtili isim tamlaması nedir sorusuna cevap vererek belirtili isim tamlaması örneklerine yer vermeye çalışacağız.

Tamlayanı ve tamlananı isim olan sözcüklere isim tamlaması adı verilmektedir. İsim tamlamaları belirtili, belirtisiz, zincirleme ve takısız isim tamlaması olarak dört grupta incelenmektedir.

Belirtili İsim Tamlaması Nedir?

Tamlayanı ve tamlananı ek alan isim tamlamalarına belirtili isim tamlaması adı verilmektedir. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan sözcük –ın, -in; tamlanan sözcük ise iyelik eki almaktadır. Aşağıda belirtili isim tamlaması örneklerine yer verilmiştir.

Bu yolculuğun uzunluğu hepimizin canını sıkmıştı.

Yapılacak olan işlerin yoğunluğu gözünüzü korkutmasın.

Mavinin tonları bu kasabada adeta birbiri ile dans ediyordu.

Yaptığınız her işte vicdanınızın sesini dinlemeye özen gösterin.

Hayatın zorluğu her zaman bu fakir insanları bulur.

Umudun olmadığı yerde öfkenin çığlığı duyulur.

Odaya girince sayesinde gülümsemenin ferahlığını üzerimizde hissettik.

İsim Tamlaması Örnekleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Category: Genel

Öznel Cümle ve Örnekleri

Posted on by 0 comment

Bu sayfamızda öznel cümleler hakkında bilgi vererek öznel cümle örneklerine yer vermeye çalışacağız.

Kişiden kişiye değişen ve kanıtlanamayan nitelikte olan cümlelere öznel cümleler adı verilmektedir. Öznel cümleler herkese göre farklılık göstermektedir. Aşağıda on öznel cümle örneğine yer verilmiştir:

*Röportaj türü gazeteciliğin en başarılı türlerinden bir tanesidir.

*Yazarın yazıya kendisini katması okuyucunun her zaman hoşuna giden bir durumdur.

*Bu filmin etkileyici tarafı konusunun oldukça dokunaklı olmasıydı.

*Evimiz insana huzur veren, ferah bir atmosfere sahipti.

*Bir insanın en büyük başarısı yaşlandığında pişmanlıklarının olmamasıdır.

*Hiç kimse başarının kendi kendine geldiğini iddia edemez ve başarının en önemli koşulu disiplindir.

*Yazarın dili herkesin kolayca anlayabileceği, etkileyici bir özelliğe sahipti.

*Asık suratlı insanlardan hiç kimse hoşlanmaz ve herkes onlardan uzak durmaya çalışır.

*Zavallılar, annelerinin yokluğunu unutmuş yiyecek bir lokma ekmek arıyorlardı.

*Siyahın karamsar hali, beyazın ferahlığı ile buluşunca ortaya mükemmel bir manzara çıkmıştı.

Öznel Cümle Örnekleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Category: Genel

Ağaç Sevgisi Hakkında Kompozisyon

Posted on by 0 comment

Bu sayfamızda ağaç sevgisi ile ilgili kompozisyon örneğimize yer vererek ağaçların çevre için önemi hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Ağaçlar dünyanın en önemli varlıklarındandır. Temiz ve doğal bir çevre için ağaçların önemi çok büyüktür. Ağaçlar ürettikleri oksijen ile havanın temizlenmesini sağlamakta ve bu sebeple doğanın akciğerleri olarak tanınmaktadır.

Ağaçlar sadece temiz çevre açısından değil aynı zamanda görsel olarak da ülkemize katkı sağlarlar. Tarih boyunca yaşanılacak en güzel yerler yeşilin ve ağacın bol olduğu yerler olmuştur. Bir ülke için ağaç bu kadar önemli olduğu halde maalesef ki son zamanlarda insanlar tarafından ağaçlar yok edilmekte ve ağaçlara zarar verilmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte kendisine yapay bir dünya oluşturan insanoğlu bu sebeple ağaçları keserek yerlerine çeşitli binalar ve sanayi merkezleri inşa etmektedir.

Elde edilecek para uğruna ağaçların kesilmesi çok acı bir gerçektir. Çünkü gelecek nesillere bırakılacak olan en güzel miras para değil aksine temiz bir çevredir. Bu nedenle ağaçların değeri bilinmeli ve ağaçlara zarar verilmemelidir.

Ağaç İle İlgili Kompozisyon Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Category: Genel

El Sanatlarımızın Tanıtılması Yaşatılması Niçin Önemlidir

Posted on by 0 comment

 

El sanatları bir toplumun en önemli kültürel değerlerinden bir tanesidir. Bu sebeple el sanatları korumak ve yaşatmak gerekmektedir. Bu sayfamızda el sanatlarımızın tanıtılması ve yaşatılmasının önemi hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Bir milleti millet yapan birtakım kültürel değerler bulunmaktadır. Bu kültürel değerlerin en önemlilerinden bir tanesi de el sanatlarıdır. Bu sebeple el sanatları korumak ve yaşatmak milletler için oldukça önemlidir. Çünkü bir millet sahip olduğu kültürel değerleri korumaz ve kaybederse bu, o milletin millet olma özelliklerin kaybolmasına sebep olur.

Her milletin atalarından yarına kalan birtakım el sanatları bulunmaktadır. Bu el sanatları milletler için büyük bir zenginliktir. Bu zenginlik sayesinde uluslar hem diğer ülkeler karşısında tanıtımlarını yapabilir hem de bunlar sayesinde ülkelerine turist çekebilirler. Örneğin turistlerin ilgisini çeken el sanatlarımızdan bir tanesi halı ve kilim dokumacılığıdır. Bugün birçok turistik bölgede sergilenen halı ve kilimlerimiz hem turist çekmekte hem de bunların ticareti yapılarak ülkemize hatırı sayılır bir döviz getirmektedir. Bu sebeple el sanatlarının korunması ve yaşatılması büyük önem taşımaktadır.

El Sanatlarının Kültürümüzdeki Yeri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Category: Genel

Kendini Tanıma ve Özgüvenle İlgili Yazı

Posted on by 0 comment

Kişinin hayatında başarılı olabilmesi için kendini tanıması çok önemlidir. Bu sayfamızda kendini tanıma ve özgüven ile ilgili yazı örneğimize yer vermeye çalışacağız.

Kendini tanıma ve özgüven kişinin elde ettiği başarılar üzerinde çok önemli bir etkiye sahiptir. Kendini tanıyan insanlar eksilerinin ve artılarının farkında olur. Bu kişiler yapamayacağı işlerde görev almazken yapabileceği işlerde de sorumluluk almaktan kaçınmazlar. Böylece kendilerini tanıyan ve kendilerine güvenen insanlar diğer insanlara göre hayatta her zaman daha fazla başarı sahibi olacaklardır.

Özgüven sahibi kişiler kendilerine her zaman güvenir. Bu kişiler yeteneklerini ve yapabileceklerini başkalarının önünde sunmaktan çekinmez ve şartlar ne olursa olsun çekingen şekilde davranmazlar. Bu kimseler için ne olursa olsun başkaları önünde küçük düşmek diye bir kavram yoktur. Bunlar kendilerine olan güvenle birlikte herkesin karşısında yeteneklerini gösterebilirler. Bu nedenle kendini tanıyan ve özgüven sahibi olan kişiler her zaman başarıyı yakalayan kişilerdir.

Kendini Tanımak ve Özgüven Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Category: Genel

Sıfat Nedir Kaça Ayrılır

Posted on by 0 comment

Bu sayfamızda sıfat hakkında bilgi vererek sıfatlar kaça ayrılır sorusunun cevabını vermeye çalışacağız.

İsimlerin önüne getirilerek onları niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat adı verilmektedir. Bu durumda sıfatların niteleme ve belirtme sıfatı olarak ikiye ayrıldığını söylemek mümkündür.

1.Niteleme Sıfatları: İsimlere sorulan nasıl sorusunun cevabı olan niteleme sıfatları isimlerin rengini, biçimini, şeklini gösteren sıfatlardır.

Kırmızı balonlar çocuğun çok ilgisini çekmişti.

Tabii ki herkes geniş evde oturmak ister.

2.Belirtme Sıfatları: İsimleri işaret, belirsizlik, sayı ve soru yolu ile belirten sıfatlardır.

a)İşaret sıfatları: İsimleri işaret yolu ile belirten sıfatlardır.

Bu eşyaları o dolaba yerleştir.

b)Belgisiz sıfatlar: İsimleri belirsizlik yolu ile belirten sıfatlardır.

Birkaç öğrenci bu soruya doğru cevap vermiş.

C)Sayı sıfatları: İsimleri sayı yolu ile belirten sıfatlardır.

İki arkadaş kafa kafaya vermiş çalışıyordu.

d)Soru sıfatları: İsimleri soru yolu ile belirten sıfatlardır.

Siz hangi gün bizimle gelmek istersiniz?

Sıfat Nedir Kaça Ayrılır Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Category: Genel

İş Oluş ve Durum Fiilleri

Posted on by 0 comment

Anlamına göre fiiller incelendiğinde bu fiillerin iş, oluş ve kılış fiilleri olmak üzere üçe ayrıldığı görülmektedir. Bu sayfamızda iş, oluş ve kılış fiillerinin ne olduğunu açıklayarak; iş, oluş ve kılış fiillerine örnekler vermeye çalışacağız.

1.İş Filleri: İş fiillerinde eylemden etkilenen bir nesne bulunmaktadır. Yani iş fiilleri neşene alabilen fiillerdir.

Bu davranışının sonuçlarını önceden düşünecektin.

Aldığı paranın tamamını annesine vermişti.

Bu sorunun kolay olmadığını ben de biliyorum.

2.Durum Fiilleri: Durum fiillerinde eylemden etkilenen bir nesne bulunmamaktadır. Yani durum fiilleri nesne alamayan fiillerdir.

Dün gece erkenden uyumuştu.

Birlikte güzel bir dünyanın hayallerini kurardık.

Beklediğim mektup sonunda gelmişti.

  1. Oluş Filleri: Oluş fiillerinde eylem bir özne tarafından gerçekleştirilmez. Bu fiiller doğada bir halden başka bir hale geçmeyi gösteren fiillerdir.

Artık havalar erken kararıyor.

Saçların yine çok uzamış.

Küçük kız her geçen gün daha da büyüyordu.

Anlamına Göre Filler Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Category: Genel

Yenilik Sizin İçin Neyi İfade Etmektedir

Posted on by 0 comment

Bu sayfamızda yenilik ile ilgili bilgi vererek yenilik sizin için neyi ifade etmektedir sorusunun cevabını vermeye çalışacağız.

Hemen her konuda olduğu gibi yenilik kavramının algılanışı da kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Yenilik dendiğinde akla gelen şeylerden ilki yeni heyecanlar ve yeni durumlara ayak uydurmaktır. Kişi yeni bir durum ile karşı karşıya kaldığında öncelikle neyle karşılaşacağını bilemediğinden heyecan içinde olur. Bu heyecan çoğu zaman endişeyi de beraberinde getirir. Ancak kendisine güven duyan ve kendisinden emin olan kişiler bu durum karşısında genellikle endişelenmezler.

Yenilik dendiği zaman akla gelen bir diğer şey tazelenmektir. İnsan hayatında sürekli aynı şeyleri yaparsa bir süre sonra bu durumdan sıkılacaktır. Bu nedenle kişi zaman zaman hayatında yenilikler yaparak hayatına heyecan katmalıdır. Bu heyecan elbette ki kişinin hayatına bir neşe ve renk getirecektir.

Yeniliğin çağrıştırdığı bir diğer kavram ise belirsizliktir. Bu belirsizlik kişiyi zaman zaman korkutabilmektedir. Buna rağmen her insan hayatında zaman zaman yenilik yapmalı ve yenilik yapmaktan kaçınmamalıdır.

Yenilik İle İlgili Kompozisyon Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

 

Category: Genel