Sevgili öğrenciler, e-okul veli bilgilendirme sistemi giriş için altta gördüğünüz resime tıklayınız. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e okul VBS için yeni bir görünüme geçiş yapmıştır. Yeni sistem eskisine göre daha hızlı ve Chrome, İnternet Explorer, Mozilla Firefox tarayıcılarla uyumlu hale getirilmiştir.
eokul
Türk Halk Edebiyatının Özellikleri
Bu sayfamızda Türk Halk edebiyatı hakkında bilgi vererek Türk Halk edebiyatının özellikleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Halkın arasında ortaya çıkan...
Yardımcı Fiiller Nelerdir
Bu sayfamızda yardımcı fiil nedir sorusunun cevabını vererek yardımcı fiiller nelerdir hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Yardımcı fiiller “etmek, eylemek, kılmak...
Varsağı Nedir
Bu sayfamızda varsağı nedir sorusunun cevabını vererek varsağı türünün özellikleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Toros boylarında yaşayan Varsak boyu mensupları...
Vahdet-i Vücut Ne Demektir
Bu sayfamızda vahdet-i vücut ne demektir sorusunun cevabını vererek vahdet-i vücut ilkeleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Tasavvufta varlığın birliği, bir...
Türkiye Türkçesinin Tarihi Gelişimi
Bu sayfamızda Türkiye Türkçesinin özellikleri hakkında bilgi vererek Türkiye Türkçesinin tarihi gelişimi ile ilgili özellikleri sıralamaya çalışacağız. Türkiye’de, Balkanlarda, Kuzey...
Türemiş İsimlere Örnekler
Bu sayfamızda türemiş isim nedir sorusuna cevap vererek türemiş isimlere örnekler vermeye çalışacağız. Türemiş sözcük bir kök veya gövdeye yapım...
Türemiş Sıfatlara Örnekler
Bu sayfamızda sıfat fiil nedir sorusuna cevap vererek türemiş sıfatlara örnekler vermeye çalışacağız. Türemiş sözcükler isim veya fiil kök ya...
Tevriye Nedir
Bu sayfamızda tevriye nedir sorusunun cevabını vererek tevriye örneklerine yer vermeye çalışacağız. Edebiyatta, bir kelimeyi iki veya daha çok anlama...
Tevhit Nedir
Bu sayfamızda tevhit nedir sorusuna cevap vererek tevhit örneklerine yer vermeye çalışacağız. Tevhit, kelime olarak Allah’ın varlığına ve birliğine inanma...
Teşhis ve İntak Nedir
Bu sayfamızda teşhis ve intak nedir sorusunun cevabını vererek teşhis ve intak örneklerine yer vermeye çalışacağız. İnsan dışı varlıklara insana...
Tanzimat Edebiyatının Başlangıcı
Bu sayfamızda Tanzimat edebiyatının başlangıcı hakkında bilgi vererek Tanzimat edebiyatının özellikleri nelerdir sorusunun cevabını vermeye çalışacağız. Osmanlı Devleti’nde 1839 yılında...
Tahmis Nedir
Bu sayfamızda tahmis nedir sorusunun cevabını vererek tahmis örnekleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Divan şiirinde bir gazelin her beytinin başına...
Şarkı Nazım Şeklinin Özellikleri
Bu sayfamızda şarkı nazım şekli nedir sorusunun cevabını vererek şarkı nazım şeklinin özellikleri hakkında bilgi veremeye çalışacağız. Divan edebiyatı nazım...
Sürrealizm Akımının Özellikleri
Bu sayfamızda Sürrealizm akımı nedir sorusunun cevabını vererek Sürrealizm akımının özellikleri hakkında bilgi veremeye çalışacağız. Sürrealizm kelimesi “gerçeküstücülük” anlamına gelmektedir....
Soru İşaretinin Kullanımı
Bu sayfamızda soru işareti hakkında bilgi vererek soru işareti nerede kullanılır sorusunun cevabını vermeye çalışacağız. Soru anlamı bulunan cümle veya...
Lise Puanları
Daha iyi bir lise hayali kuran 8. sınıf öğrencileri merkezi ortak sınavlara yani TEOG sınavına...
Kırıkkale liselerinin 2015 2016 puanları sayfamızda. Bilindiği üzere ortaöğretim yerleştirme işlemleri ortak sınav puanlarına göre...
Nevşehir liselerinin 2015 2016 puanları sayfamızda. Bilindiği üzere ortaöğretim yerleştirme işlemleri ortak sınav puanlarına göre...
Tokat liselerinin 2015 2016 puanları sayfamızda. Bilindiği üzere ortaöğretim yerleştirme işlemleri ortak sınav puanlarına göre...
Kırklareli liselerinin 2015 2016 puanları sayfamızda. Bilindiği üzere ortaöğretim yerleştirme işlemleri ortak sınav puanlarına göre...
Niğde liselerinin 2015 2016 puanları sayfamızda. Bilindiği üzere ortaöğretim yerleştirme işlemleri ortak sınav puanlarına göre...
Çalışma Kitabı Cevapları
Bu sayfamızda Türk Halk edebiyatı hakkında bilgi vererek Türk Halk edebiyatının özellikleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Halkın arasında ortaya çıkan ve gelişen; dil, vezin, nazım şekli ve kafiye bakımından halka ait olan, sanatçısı bilinen veya bilinmeyen sözlü edebiyata Türk halk...
Bu sayfamızda yardımcı fiil nedir sorusunun cevabını vererek yardımcı fiiller nelerdir hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Yardımcı fiiller “etmek, eylemek, kılmak ve eylemek” sözcükleridir. Bu yardımcı eylemler bir isim ile birleşerek yardımcı eylemle yapılan birleşik fiilleri meydan getirmektedir. Yardımcı eylemle yapılan...
Bu sayfamızda varsağı nedir sorusunun cevabını vererek varsağı türünün özellikleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Toros boylarında yaşayan Varsak boyu mensupları tarafından özel bir ezgi ile söylenen, türkülerden geliştirilmiş bir nazım biçimidir. Kendine has bir bestesi olan varsağılar, epik şiirlerdir. Sert...
Bu sayfamızda vahdet-i vücut ne demektir sorusunun cevabını vererek vahdet-i vücut ilkeleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Tasavvufta varlığın birliği, bir olması; Allah’ın gerçek varlık olup bütün kainatın Allah’ın tecellisi olduğu görüşüdür. Tasavvufun temelleri, Arap mutasavvıflar tarafından kurulsa da daha çok...
Bu sayfamızda Türkiye Türkçesinin özellikleri hakkında bilgi vererek Türkiye Türkçesinin tarihi gelişimi ile ilgili özellikleri sıralamaya çalışacağız. Türkiye’de, Balkanlarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Irak ve Suriye’nin bazı bölgeleri ile Türkiyeli Türklerin yaşadığı ülkelerde kullanılan Türk diline Türkiye Türkçesi adı verilmektedir....
Bu sayfamızda türemiş isim nedir sorusuna cevap vererek türemiş isimlere örnekler vermeye çalışacağız. Türemiş sözcük bir kök veya gövdeye yapım eki getirilmesi ile oluşan sözcüklerdir. Türemiş isim ise bir isim veya fiilin kök veya gövdesine yapım eki getirilmesi suretiyle elde...
Bu sayfamızda sıfat fiil nedir sorusuna cevap vererek türemiş sıfatlara örnekler vermeye çalışacağız. Türemiş sözcükler isim veya fiil kök ya da gövdelerine yapım eki getirilmesi ile yapılan sözcüklerdir. Türemiş sıfatlar da isim ya da fiil kök veya gövdelerine yapım eki...
Bu sayfamızda tevriye nedir sorusunun cevabını vererek tevriye örneklerine yer vermeye çalışacağız. Edebiyatta, bir kelimeyi iki veya daha çok anlama gelecek şekilde kullanma sanatına tevriye adı verilmektedir. Bu sanatta, kelimenin yakın anlamı söylenip uzak anlamı kastedilmektedir. Baki’nin; Baki kalır sahife-yi...
Bu sayfamızda tevhit nedir sorusuna cevap vererek tevhit örneklerine yer vermeye çalışacağız. Tevhit, kelime olarak Allah’ın varlığına ve birliğine inanma anlamına gelmektedir. Divan edebiyatında, Allah’ın varlığını, birliğini, kudretini ve yüceliğini anlatan, öven nazım türüdür. Tevhitler genellikle kaside nazım şekli ile...
Bu sayfamızda teşhis ve intak nedir sorusunun cevabını vererek teşhis ve intak örneklerine yer vermeye çalışacağız. İnsan dışı varlıklara insana ait özellikler yükleme sanatına teşhis, insan dışı varlıkları insan gibi konuşturma sanatına ise intak adı verilmektedir. Ayrı sanatlar olmalarına rağmen...