E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi MEB

Posted on by 18 comments

E okul veli bilgilendirme sistemine hemen giriş yapabilirsiniz. 2015 E-okul karne notları sitemiz üzerinden e okul karne sonuçlarına göz atabilirsiniz. E okul veli bilgilendirme sistemi ile öğrencilerin notları, devamsızlıkları görülebilir. Veliler ve öğrenciler e okul veli bilgilendirme sistemi aracılığı ile karne notlarını
öğrenebilmektedirler. E-okul veli bilgilendirme sistemine bu sayfadan sorunsuzca girebilirsiniz.

e-Okul Mobil Giriş İçin Tıklayınız

Masaüstü Giriş İçin Tıklayınız

e okul

e okul modülünün haricinde, velilerin öğrencilerin okul durumlarının takibi için açılmış olan bulunmaktadır. Bu sistemde ise öğrencinin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihleri, okul tarafından yapılan duyurular, merkezî sınavların giriş belgeleri veya tercih sonuçları bu sistem üzerinden Türkiye Cumhuriyeti (TC) Kimlik Numarası ve okul numarası girildikden sonra birkaç güvenlik sorusuna cevap verilerek takip edilebilmektedir.

e-Okul Mobil Giriş İçin Tıklayınız

Masaüstü Giriş İçin Tıklayınız

Sevgili öğrenciler e-okul giriş sorunlarını aşağıdan hemen yazabilirsiniz. E-okul veli girişi her zaman bu sayfada sizler için olacak.

Ek Eylem Nedir

Posted on by 0 comment

Bu sayfamızda ek eylem nedir sorusunun cevabını vererek ek eylem örnekleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Dilimizde karşımıza çıkan dil bilgisi konularından bir tanesi de ek eylemdir. Ek eylemin Türkçede karşımıza iki görevi çıkmaktadır. Bu görevlerden bir tanesi isim görevi iken bir tanesi de fiil görevidir.

1.İsim görevi: Ek eylem isim görevinde isim soylu sözcüklere gerek onların yüklem olmasını sağlamaktadır. Dilimizdeki isimler yüklem olurken ek eylem almadan yüklem olamaz. Aşağıda ek eylemin isim görevi örneklerine yer verilmiştir.

Bu hastalık son zamanlar toplum içinde yaygındı.

İnsanların burada en çok değer verdikleri şey dürüstlükmüş.

Bu konuda yapılan en büyük hata zamanı iyi planlayamamaktır.

  1. Fiil görevi: Ek eylem fiil görevinde kullanılırken basit çekimli fiillere getirilerek onların birleşik fiil olmasını sağlar. Yani birleşik çekimli fiillerin aldığı ikinci kip eki ek eylemdir.

Beni duyuyorsanız sesime gelin.

Yaptığının yanlış olduğunu ileride anlayacaktı.

Ek Eylemin Görevleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıda Hemen Paylaşabilirsiniz

Bir Toplumun İlerlemesinde Sanat mı Yoksa Bilim mi Önemlidir

Posted on by 0 comment

Bu sayfamızda bir toplumun ilerlemesinde bilim mi yoksa sanat mı önemlidir sorusunun cevabını vermeye çalışacağız.

Bir toplumun ilerlemesinde hem sanat hem de bilim önemli rol oynamaktadır. Ancak bu iki etken dikkatli incelendiğinde toplumun ilerlemesi için yapılan bilimsel çalışmaların çok daha önemli olduğu karşımıza çıkmaktadır.

Sanat, sanatçıların duygu ve düşüncelerini kendilerince ortaya koydukları bir alandır. Bir toplumda sanatın gelişmesi o toplumun kültürünün ve manevi yönünün gelişmiş olduğunu göstermektedir. Bilimsel alanda yapılan çalışmalar ise sanata göre çok daha somuttur ve bilimin geliştiği toplumlarda yaşayan insanların hayatları her bakımdan daha kolay ve kaliteli olur. Çünkü bilim hem topluma hem de tüm dünyaya birçok kolaylık ve fayda sağlar.

Bir sanat eserinin varlığı toplum için kültürel zenginliktir ve şüphesiz ki toplumların gelişmişliği o toplumda sanatın da gelişmesini sağlar. Ancak bilimin gelişmediği yerlerde sanat ne kadar ileri de olsa da bu durum toplumun ilerlemesinde çok fazla fayda sağlamayacaktır.

Toplumun Gelişmesinde Bilim mi Yoksa Sanat mı Daha Çok Etkilidir Hakkında Görüşlerinizi Aşağıda Hemen Paylaşabilirsiniz

Bilgisayarın Hayatımızdaki Önemi Nedir

Posted on by 0 comment

Bu sayfamızda bilgisayarın hayatımızdaki önemi nedir sorusunun cevabını vermeye çalışacağız.

Çağımız bir teknoloji çağıdır. Artık insanlar pek çok işlerini teknoloji aracılığı ile gerçekleştirmekte ve bu nedenle her geçen gün hayatımıza yeni bir teknolojik alet girmektedir. Günümüzde en çok kullandığımız ve hayatımızı en çok kolaylaştıran teknolojik aletlerden bir tanesi de bilgisayardır.

Bilgisayar adı üzerinde bilgiyi sayan ve depolayan bir teknolojik alettir. Bugün günlük hayatımızda yapılan pek çok şey bilgisayarlarda kayıt altına alınmakta ve bu bilgilere istenildiğinde kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Eskiden bilgisayarın olmadığı dönemlerde var olan bilgiler kağıtlarda depolanmakta ve bunlara ulaşmakta ve bunları kullanmakta oldukça zorluk çekilmektedir. Bilgisayar sayesinde bu zorluktan kurtulmuş olan insanlar ve kurumlar artık daha kolay ve kaliteli yoldan istedikleri bilgiye ulaşabilmektedir.

Artık yazıları yazarak dosyalamak da bu dosyaları saklamak ve onlara ulaşmak da bilgisayar sayesinde çok kolay hale gelmiştir. Ancak bilgisayarı amacına uygun olarak kullanmak ve bilgisayar başında gereksiz zaman harcamamak da dikkat edilmesi gereken çok önemli bir unsurdur.

Bilgisayarın Hayatımıza Etkisi Hakkında Görüşlerinizi Aşağıda Hemen Paylaşabilirsiniz

Aceleci Sinek Süte Düşer Ne Demektir

Posted on by 0 comment

Bu sayfamızda aceleci sinek süte düşer sözünün anlamı hakkında bilgi vererek bu konudaki kompozisyon çalışmamızı paylaşacağız.

İnsan hayatı boyunca birçok işi yerine getirmek ister ve bu işleri zamanında yetiştirebilmek için de mücadele eder. Bir işin zamanında yetiştirilebilmesi çok önemli olsa da bu işler yapılırken aceleci olmamaya önem vermek gerekmektedir.

Aceleci olmak en başta insanda dikkat eksikliğine ve işini tam anlamı ile yapamamaya yol açmaktadır. Bir işi çok çabuk şekilde bitirmek isteyen insan işine gerekli özeni gösteremez ve bu sebeple birtakım hatalar yapabilir. Şüphesiz ki işin zamanında yetişmesi önemlidir ama bunu yaparken bir plan yapmaya ve yapılan plana uymaya gayret edilmelidir. Önceden planlanan ve bu plana uyularak yapılan işler zaten aksamadan ve zamanında yetiştirilecektir.

Aceleye getirilen işler kalite olarak da düşük seviyede olacaktır. Bu sebeple insan işlerini yaparken aceleden uzak durmalı, planlı çalışarak işlerini düzgün ve zamanında yetiştirmeye çalışmalıdır.

Aceleci Sinek Süte Düşer Sözünün Anlamı Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Aşık Tarzı Halk Edebiyatının Genel Özellikleri

Posted on by 0 comment

Bu sayfamızda Aşık Edebiyatı hakkında bilgi vererek Aşık tarzı halk edebiyatının genel özellikleri üzerinde durmaya çalışacağız.

Türk edebiyatı İslamiyet’in kabulünün ardından Halk edebiyatı ve Divan edebiyatı olmak üzere iki koldan yürütülmüştür. Halk edebiyatı ise kendi içinde üçe ayrılmaktadır. Bunlar: Anonim Halk Edebiyatı, Aşık Tarzı Halk Edebiyatı ve Dini Tasavvufi halk Edebiyatıdır.

Âşık edebiyatında eserler Âşık adı verilen saz ozanları tarafından oluşturulan eserlerdir. Bu ozanlar eserlerini sazları sırtında köy köy dolaşarak ortaya koymuşlardır. Bu dönemde şiirlerin son dörtlüğünde şairlerin mahlası geçtiğinden bu eserlerin kimin tarafından yazıldığı bellidir.

Aşık edebiyatında genellikle din dışı konular işlenirken en çok işlenen konular aşk, güzellik, doğa, kahramanlık gibi konulardır. Bu dönemde şiirlerde kullanılan ölçü hece ölçüsüdür ve şiirler sade bir halk Türkçesi ile söylenmektedir.

Aşık edebiyatında genellikle tam kafiye ve redif kullanılır. Bu dönemde var olan nazım şekilleri: koşma, semai, varsağı ve destandır.

Aşık Edebiyatının Özellikleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Sav, Sagu ve Koşuk Nedir

Posted on by 0 comment

Bu sayfamızda sav, sagu ve koşuk nedir sorusunun cevabını vererek İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı nazım şekilleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

İslamiyet Öncesi Türk edebiyatı edebiyatımızın en eski dönemidir. Türklerin tarih sahnesine çıktıkları ilk andan itibaren başlayan bu edebiyatta daha çok göçebe kültürün etkileri görülmektedir. Genellikle avcılık, av törenleri, doğa, ölüm gibi konuların işlendiği bu edebiyatta eserlerin kimin tarafından oluşturduğu belli değildir. Bu dönemde söylenen eserler şaman, kam, baksı, ozan adı verilen kişiler tarafından oluşturulmuştur.

İslamiyet Öncesi Türk edebiyatındaki sözlü ürünler kopuz adı verilen saz eşliğinde söylenmiştir. Bu dönemde karşımıza çıkan sözlü ürünler koşuk, sagu, sav ve destandır.

Koşuk: Koşuklar Halk edebiyatındaki koşmaların ilk şekilleridir ve bu dönemde doğa, güzellik, sevgi, özlem gibi konuları anlatan şiirlerdir.

Sagu: İslamiyet öncesinde ölen kişilerin ardından söylenen şiirlerdir.

Sav: İslamiyet Öncesinde atasözlerine verilen isimdir.

Destan: Milletlerin başından geçen savaş, kıtlık, göç, afet gibi konuların işlendiği uzun manzum eserlerdir.

İslamiyet Öncesi Nazım Şekilleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Divan Şiiri Geleneğinin Genel Özellikleri Nelerdir

Posted on by 0 comment

Bu sayfamızda divan şiirinin genel özellikleri nelerdir sorusunun cevabını vererek Divan edebiyatının özellikleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Divan edebiyatı İslamiyet’in kabulünden sonraki Türk edebiyatının dönemlerinden bir tanesidir. Türkler İslamiyet ile birlikte Araplarla etkileşime geçmiş, bu dönemde Araplar ve İranlılardan Divan edebiyatını da öğrenmişlerdir.

Divan edebiyatı Arap ve İran kaynaklı bir edebiyattır, dolayısıyla milli değildir.

Kullanılan ölçü aruz ölçüsüdür.

Dörtlükler ve bentler de kullanılmakla birlikte kullanılan nazım birimi genellikle beyittir.

Genellikle zengin kafiye kullanılmaktadır.

Anlam çoğunlukla beyitte tamamlanır.

Göz için kafiye kuralı benimsenmiştir.

Kullanılan dil Arapça ve Farsça sözcüklerle yüklü ağır bir dildir.

Gazel, kaside, mesnevi, kıta, murabba, tuyuğ gibi nazım şekilleri kullanılmaktadır.

Şiirlerin son beytinde şairlerin adı geçmektedir.

Mazmun adı verilen kalıplaşmış söz sanatlarından yararlanılmaktadır.

Şairin amacı mükemmel şiire ulaşmak, sanat göstermektir.

Aşk, kadın, şarap, tasavvuf, övgü gibi konular işlenmiştir.

Divan şiirinin Özellikleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Sofrada Elini Mecliste Dilini Kısa Tut Kompozisyon

Posted on by 0 comment

Bu sayfamızda sofrada elini, mecliste dilini kısa tut ne demektir sorusunun cevabını vererek bu konudaki kompozisyon çalışmamıza yer vermeye çalışacağız.

İnsan sağlıklı bir yaşama kavuşmak ve sosyal anlamda da sağlıklı ilişkiler kurabilmek için birtakım kurallara dikkat etmelidir. Bu kuralların başında ise az yemek yemek ve topluluk içinde az konuşmak gelmektedir.

Atalarımız bizler ile tecrübelerini paylaşabilmek için zaman zaman birtakım tavsiyelerde bulunmuşlardır. Bu tavsiyelerden bir tanesi de az yemek ve az konuşmaktır. Çok yemek yiyen insanlar zamanla fazla kilo alarak sağlıklarını kaybederler. Bu sebeple insan yemek yerken az ve düzenli beslenmeye dikkat etmeli sofrada elini her şeye uzatmamalıdır.

Atalarımızın bize öğütlediği bir diğer durum da mecliste yani topluluk içindeyken az konuşmaya gayret etmektir. Çünkü çok konuşan insanlar hem başkalarını rahatsız etmekte hem de çok konuştuklarından kendilerini kimse dinlemek istememektedirler. Ağır başlı olan kişiler fazla konuşmayan, konuşmaktan çok dinlemeyi seven insanlardır.

Sofrada Elini Mecliste Dilini Kısa Tut Ne Demektir Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Bir Kütüphane Bin Hapishane Kapatır Ne Demektir

Posted on by 0 comment

Bu sayfamızda bir kütüphane bin hapishane kapatır sözünün anlamı hakkında bilgi vererek bu konuda yazdığımız kompozisyon çalışmamızı paylaşacağız.

Kütüphaneler içinde kitapların bulunduğu eşsiz bilgi yuvalarıdır. Kütüphane her zaman kitap ve bilgi demektir. Bir ülkede kütüphanelerin sayısı ve kütüphanelere verilen değer ne kadar fazla ise o ülkede bilgi seviyesinin o derece yüksekliğinden bahsedilebilmektedir.

Bir hapishanede suçlular bulunmaktadır. Bu suçlular çeşitli sebeplerle hapishaneye girmiş olsalar da suç işlemenin en önemli sebebi bilgisizlik ve cahilliktir. Çünkü kendisini geliştirmiş ve bilgi sahibi olan bir insan hakkını genellikle medeni ve hukuki yollar ile arar. Suç işleyen insanlar incelendiğinde bu kişilerin genellikle eğitim almamış insanlar oldukları ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple kütüphane ve kitaplara değer verilerek ve bunlar yaygınlaştırılarak toplum bilinçlendirilmeye çalışılmalıdır.

Kitapları değerli olmayan ve bunları bir araya getirerek kütüphaneler kurmayan toplumlar eğitime değer vermeyen toplumlardır. Eğitimsiz bir toplumda ise suç oranı fazladır. Bu nedenle bilgiye, kitaba ve eğitime değer vermek suç oranını azaltacaktır.

Bir Kütüphane Bin Hapishane Kapatır Anlamı Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

 

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sevgi Yayınları

Posted on by 0 comment

Öğrencilere 6. Sınıf Matematik ders kitabı ve cevapları Sevgi yayınları 2015 2016 çözümlerini aşağıda sizler için ekledik.

Oysa gerekli olan “Bilinçsizce çok çalışmak” değil; verimli ders çalışma yollarını iyi bilerek ve bunlardan gereğince yararlanarak etkili çalışmaktır. Verimli ders çalışma yollarını öğrenmek isteyen öğrencinin, önce bu yönde olumlu alışkanlıklar kazanmaya kararlı ve niyetli olması gerekir. Buna karar verdikten sonra ders çalışmasını aksatan ya da kolaylaştıran alışkanlıklarının bir listesini yapmalıdır. Bir yandan listede yer alan olumsuz alışkanlıklarını bırakmaya çalışırken öbür yandan da olumlu alışkanlıklarını pekiştirmek için çaba göstermelidir. Çalışma ve denemeler, olumsuz alışkanlıklar atılıncaya, olumlu alışkanlıklar iyice yerleşinceye kadar sürdürülmelidir.  6. Sınıf Sevgi yayınları Matematik ders kitabı sayfa  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ve diğer ders kitabı sayfalarına sitemizden hızlıca güncel bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte tüm sayfalar 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı cevapları ile ders kitabı Sevgi yayını

Ana, baba ve öğretmenlerin öğrenciden genel beklentisi, onların “derslerine çok çalışıp, başarılı olmaları” yönündedir. Beklenti böyle olunca başarısızlığın nedeni, “yeterince çalışmamak” olarak görülmekte ve öğrenciden sürekli daha çok çalışması istenmektedir.

Not: Yeni Sayfalar Yapıldıkça Sayfamız Güncellenecektir…

Sevgi Yayınları 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Çözümleri

 

Sevgi Yayınları 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı ve Cevapları 2014 2015 :

Ders Kitabı Sayfa 1
Ders Kitabı Sayfa 2
Ders Kitabı Sayfa 3
Ders Kitabı Sayfa 4
Ders Kitabı Sayfa 5
Ders Kitabı Sayfa 6
Ders Kitabı Sayfa 7
Ders Kitabı Sayfa 8
Ders Kitabı Sayfa 9
Ders Kitabı Sayfa 10
Ders Kitabı Sayfa 11
Ders Kitabı Sayfa 12
Ders Kitabı Sayfa 13
Ders Kitabı Sayfa 14
Ders Kitabı Sayfa 15
Ders Kitabı Sayfa 16
Ders Kitabı Sayfa 17
Ders Kitabı Sayfa 18
Ders Kitabı Sayfa 19
Ders Kitabı Sayfa 20
Ders Kitabı Sayfa 21
Ders Kitabı Sayfa 22
Ders Kitabı Sayfa 23
Ders Kitabı Sayfa 24
Ders Kitabı Sayfa 25
Ders Kitabı Sayfa 26
Ders Kitabı Sayfa 27
Ders Kitabı Sayfa 28
Ders Kitabı Sayfa 29
Ders Kitabı Sayfa 30
Ders Kitabı Sayfa 31
Ders Kitabı Sayfa 32
Ders Kitabı Sayfa 33
Ders Kitabı Sayfa 34
Ders Kitabı Sayfa 35
Ders Kitabı Sayfa 36
Ders Kitabı Sayfa 37
Ders Kitabı Sayfa 38
Ders Kitabı Sayfa 39
Ders Kitabı Sayfa 40
Ders Kitabı Sayfa 41
Ders Kitabı Sayfa 42
Ders Kitabı Sayfa 43
Ders Kitabı Sayfa 44
Ders Kitabı Sayfa 45
Ders Kitabı Sayfa 46
Ders Kitabı Sayfa 47
Ders Kitabı Sayfa 48
Ders Kitabı Sayfa 49
Ders Kitabı Sayfa 50
Ders Kitabı Sayfa 51  51/2 Sayfa
Ders Kitabı Sayfa 52
Ders Kitabı Sayfa 53
Ders Kitabı Sayfa 54 1. Bölüm  2. Bölüm
Ders Kitabı Sayfa 55 1. Bölüm  2. Bölüm
Ders Kitabı Sayfa 56 1. Bölüm  2. Bölüm
Ders Kitabı Sayfa 57
Ders Kitabı Sayfa 58
Ders Kitabı Sayfa 59
Ders Kitabı Sayfa 60
Ders Kitabı Sayfa 61
Ders Kitabı Sayfa 62
Ders Kitabı Sayfa 63
Ders Kitabı Sayfa 64
Ders Kitabı Sayfa 65
Ders Kitabı Sayfa 66
Ders Kitabı Sayfa 67
Ders Kitabı Sayfa 68
Ders Kitabı Sayfa 69
Ders Kitabı Sayfa 70
Ders Kitabı Sayfa 71
Ders Kitabı Sayfa 72 1. Bölüm  2. Bölüm
Ders Kitabı Sayfa 73
Ders Kitabı Sayfa 74
Ders Kitabı Sayfa 75
Ders Kitabı Sayfa 76
Ders Kitabı Sayfa 77
Ders Kitabı Sayfa 78
Ders Kitabı Sayfa 79
Ders Kitabı Sayfa 80
Ders Kitabı Sayfa 81
Ders Kitabı Sayfa 82
Ders Kitabı Sayfa 83
Ders Kitabı Sayfa 84
Ders Kitabı Sayfa 85
Ders Kitabı Sayfa 86
Ders Kitabı Sayfa 87
Ders Kitabı Sayfa 88
Ders Kitabı Sayfa 89
Ders Kitabı Sayfa 90
Ders Kitabı Sayfa 91
Ders Kitabı Sayfa 92
Ders Kitabı Sayfa 93
Ders Kitabı Sayfa 94
Ders Kitabı Sayfa 95
Ders Kitabı Sayfa 96
Ders Kitabı Sayfa 97
Ders Kitabı Sayfa 98
Ders Kitabı Sayfa 99
Ders Kitabı Sayfa 100  1. Bölüm  2. Bölüm
Ders Kitabı Sayfa 101  1. Bölüm  2. Bölüm
Ders Kitabı Sayfa 102
Ders Kitabı Sayfa 103
Ders Kitabı Sayfa 104
Ders Kitabı Sayfa 105
Ders Kitabı Sayfa 106
Ders Kitabı Sayfa 107
Ders Kitabı Sayfa 108
Ders Kitabı Sayfa 109
Ders Kitabı Sayfa 110
Ders Kitabı Sayfa 111
Ders Kitabı Sayfa 112
Ders Kitabı Sayfa 113
Ders Kitabı Sayfa 114
Ders Kitabı Sayfa 115
Ders Kitabı Sayfa 116
Ders Kitabı Sayfa 117
Ders Kitabı Sayfa 118
Ders Kitabı Sayfa 119
Ders Kitabı Sayfa 120
Ders Kitabı Sayfa 121
Ders Kitabı Sayfa 122
Ders Kitabı Sayfa 123  1. Bölüm  2. Bölüm
Ders Kitabı Sayfa 124  1. Bölüm  2. Bölüm
Ders Kitabı Sayfa 125  1. Bölüm  2. Bölüm
Ders Kitabı Sayfa 126  1. Bölüm  2. Bölüm
Ders Kitabı Sayfa 127
Ders Kitabı Sayfa 128
Ders Kitabı Sayfa 129
Ders Kitabı Sayfa 130
Ders Kitabı Sayfa 131
Ders Kitabı Sayfa 132
Ders Kitabı Sayfa 133
Ders Kitabı Sayfa 134
Ders Kitabı Sayfa 135 1. Kısım 2. Kısım
Ders Kitabı Sayfa 136
Ders Kitabı Sayfa 137
Ders Kitabı Sayfa 138 1. Kısım 2. Kısım
Ders Kitabı Sayfa 139
Ders Kitabı Sayfa 140
Ders Kitabı Sayfa 141
Ders Kitabı Sayfa 142 1. Kısım 2. Kısım
Ders Kitabı Sayfa 143 1. Kısım 2. Kısım
Ders Kitabı Sayfa 144 1. Kısım 2. Kısım
Ders Kitabı Sayfa 145 1. Kısım 2. Kısım
Ders Kitabı Sayfa 146
Ders Kitabı Sayfa 147
Ders Kitabı Sayfa 148
Ders Kitabı Sayfa 149
Ders Kitabı Sayfa 150
Ders Kitabı Sayfa 151
Ders Kitabı Sayfa 152
Ders Kitabı Sayfa 153 1. Kısım 2. Kısım
Ders Kitabı Sayfa 154
Ders Kitabı Sayfa 155
Ders Kitabı Sayfa 156
Ders Kitabı Sayfa 157 1. Kısım 2. Kısım
Ders Kitabı Sayfa 158
Ders Kitabı Sayfa 159
Ders Kitabı Sayfa 160
Ders Kitabı Sayfa 161
Ders Kitabı Sayfa 162
Ders Kitabı Sayfa 163
Ders Kitabı Sayfa 164 1. Kısım 2. Kısım
Ders Kitabı Sayfa 165
Ders Kitabı Sayfa 166
Ders Kitabı Sayfa 167
Ders Kitabı Sayfa 168
Ders Kitabı Sayfa 169
Ders Kitabı Sayfa 170
Ders Kitabı Sayfa 171
Ders Kitabı Sayfa 172
Ders Kitabı Sayfa 173
Ders Kitabı Sayfa 174
Ders Kitabı Sayfa 175
Ders Kitabı Sayfa 176
Ders Kitabı Sayfa 177 1. Kısım 2. Kısım
Ders Kitabı Sayfa 178
Ders Kitabı Sayfa 179
Ders Kitabı Sayfa 180
Ders Kitabı Sayfa 181 1. Kısım 2. Kısım
Ders Kitabı Sayfa 182
Ders Kitabı Sayfa 183
Ders Kitabı Sayfa 184
Ders Kitabı Sayfa 185
Ders Kitabı Sayfa 186
Ders Kitabı Sayfa 187
Ders Kitabı Sayfa 188
Ders Kitabı Sayfa 189
Ders Kitabı Sayfa 190
Ders Kitabı Sayfa 191
Ders Kitabı Sayfa 192
Ders Kitabı Sayfa 193 1. Kısım 2. Kısım
Ders Kitabı Sayfa 194 1. Kısım 2. Kısım
Ders Kitabı Sayfa 195 1. Kısım 2. Kısım
Ders Kitabı Sayfa 196 1. Kısım 2. Kısım
Ders Kitabı Sayfa 197 1. Kısım 2. Kısım
Ders Kitabı Sayfa 198
Ders Kitabı Sayfa 199
Ders Kitabı Sayfa 200
Ders Kitabı Sayfa 201
Ders Kitabı Sayfa 202
Ders Kitabı Sayfa 203
Ders Kitabı Sayfa 204
Ders Kitabı Sayfa 205
Ders Kitabı Sayfa 206

 

 

Sizler de 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Hakkında Soru ve Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.