Sevgili öğrenciler, e-okul veli bilgilendirme sistemi giriş için altta gördüğünüz resime tıklayınız. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e okul VBS için yeni bir görünüme geçiş yapmıştır. Yeni sistem eskisine göre daha hızlı ve Chrome, İnternet Explorer, Mozilla Firefox tarayıcılarla uyumlu hale getirilmiştir.
eokul
Damlaya Damlaya Göl Olur Anlamı
İnsanlar yaşamları boyunca önce temel ihtiyaçlarını karşılamak için sonra ise kendisine koyduğu hedefler için çalışıp emek harcayıp ideallerine ulaşmak ve...
Kedinin Boynuna Ciğer Asılmaz İle İlgili Kompozisyon
Asırlar önce yaşamış olan atalarımız o dönemlerde de sosyal hayatlarında bir çok olay ve durum ile karşı karşıya kalmışlardır ve...
Ahlak Nedir
İnsanların yaşamları boyunca ailelerinden ve yaşadıkları sosyal çevrelerinden edindikleri bir takım değer yargıları bulunmaktadır. İnsanlarda var olan ya da olması...
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir Ne Demek
Bir ülke içinde o ülkeyi meydana getiren vatandaşları olduğu sürece “devlet” sıfatını alabilir ve vatandaşları sayesinde siyasi varlığını sürdürebilir. Bu...
Milli Egemenlik ve Demokrasi Arasındaki İlişki
Demokrasi kavramı ile milli egemenlik kavramı birbirleri ile ilişkili olan iki kavramdır. Çünkü demokrasinin olmadığı yerde milli egemenlik olmazken aynı...
Ümit Burnu Yolunun Bulunması Hangi Sonuçları Ortaya Çıkarmıştır
Tarihi dönemlerde gerek Osmanlı Devleti için gerekse diğer ülkeler için en büyük ekonomi kaynaklarının başında ticaret faaliyetleri geliyordu. Bu nedenle...
Teknolojide Ortak Dil Kullanmanın Yararı Nedir
İnsanların sahip olduğu bilgi birikimi çağ gereksinimlerinin ilerlemesi ve insanların merak duygusu ile her gün daha da artmaktadır. İnsanların bilgi...
Can Çıkar Huy Çıkmaz İle İlgili Kompozisyon
Her insan dünyaya geldiğinde kendisine özgü karakter özelliklerine sahip olur. İnsanlar büyüdükçe yetiştikleri aileye ve sosyal çevreye göre karakter özelliklerini...
Okul Kurallarının Konma Nedenleri
Her birey çocukluk döneminde belirli bir yaşa geldiğinde okul hayatına ilk adımını atar ve böylece okul ile tanışmış olur. Ailede...
Tuz Gölünün Özellikleri Nelerdir
Ülkemiz gerek yer altı kaynakları gerekse yer üstü kaynakları olmak üzere oldukça zengin bir ülkedir. Ülkemizin doğal kaynaklar açısından bu...
Muson İklimi Nedir Özellikleri
Dünya üzerinde bir çok iklim çeşidi bulunmaktadır. Bir çok bölgede farklı farklı iklim özelliklerinin görülmesinin temel nedeni ise bölgenin bulunduğu...
Toplumda Uyulması Gereken Görgü Kuralları
İnsanlar toplum içinde yaşayan, toplumu meydana getiren birer sosyal varlıktır bu nedenle de insanların toplum içinde sergiledikleri her davranış aslında...
Lületaşı İşlemeciliği Hangi İlimizdedir
Ülkemizde yer altı kaynakları bakımından son derece zengin bir ülkedir. Bu kaynakları ise ülkemiz şartları ve olanakları doğrultusunda işleyerek bir...
Hava Kirliliğini Önlemek İçin Neler Yapmalıyız Maddeler Halinde
Günümüzde bir çok çevre sorunu yaşanmaktadır. Bu çevre sorunlarının başında; su kirliliği, hava kirliliği ve toprak kirliliği gibi sorunlar gelmektedir....
Destan Dönemi Türk Edebiyatı Özellikleri
Türk edebiyatı dönem dönem farklılık göstermiştir. Bu farklılık edebiyatın geliştiği dönemlere bağlı olarak yaşanmıştır. Bu dönemlerden birisi de destan dönemi...
Lise Puanları
Daha iyi bir lise hayali kuran 8. sınıf öğrencileri merkezi ortak sınavlara yani TEOG sınavına...
Antalya liselerinin 2015 2016 puanları sayfamızda. Bilindiği üzere ortaöğretim yerleştirme işlemleri ortak sınav puanlarına göre...
Afyon liselerinin 2015 2016 puanları sayfamızda. Bilindiği üzere ortaöğretim yerleştirme işlemleri ortak sınav puanlarına göre...
Ağrı liselerinin 2015 2016 puanları sayfamızda. Bilindiği üzere ortaöğretim yerleştirme işlemleri ortak sınav puanlarına göre...
Adana liselerinin 2015 2016 puanları sayfamızda. Bilindiği üzere ortaöğretim yerleştirme işlemleri ortak sınav puanlarına göre...
Adıyaman liselerinin 2015 2016 puanları sayfamızda. Bilindiği üzere ortaöğretim yerleştirme işlemleri ortak sınav puanlarına göre...
Çalışma Kitabı Cevapları
İnsanlar yaşamları boyunca önce temel ihtiyaçlarını karşılamak için sonra ise kendisine koyduğu hedefler için çalışıp emek harcayıp ideallerine ulaşmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıp durur. Tabi ki insanların yaşamları her zaman dört dörtlük olmaz ve aslında insanların karşılarına çıkar istisnai...
Asırlar önce yaşamış olan atalarımız o dönemlerde de sosyal hayatlarında bir çok olay ve durum ile karşı karşıya kalmışlardır ve bu durumlar karşısında bir çok tecrübe edinirken aynı zamanda olaylar karşısında duygu ve düşüncelerini ifade etmek amacı ile bir takım...
İnsanların yaşamları boyunca ailelerinden ve yaşadıkları sosyal çevrelerinden edindikleri bir takım değer yargıları bulunmaktadır. İnsanlarda var olan ya da olması gereken değerlerden birisi de ahlaktır. Peki ahlak nedir? İnsanların huylarının özelliklerine ve karakter yapılarına “Ahlak” adı verilmektedir. İnsanlar nasıl bir...
Bir ülke içinde o ülkeyi meydana getiren vatandaşları olduğu sürece “devlet” sıfatını alabilir ve vatandaşları sayesinde siyasi varlığını sürdürebilir. Bu nedenle de millet devlet üzerinde egemen bir kuvvettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti için vazgeçilmez bir yargı olan “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”...
Demokrasi kavramı ile milli egemenlik kavramı birbirleri ile ilişkili olan iki kavramdır. Çünkü demokrasinin olmadığı yerde milli egemenlik olmazken aynı zamanda milli egemenliğin olmadığı yerde demokrasiden de söz edilemez. Bu nedenle de eğer bir ülkede milli egemenlik hakim kılınmış ise...
Tarihi dönemlerde gerek Osmanlı Devleti için gerekse diğer ülkeler için en büyük ekonomi kaynaklarının başında ticaret faaliyetleri geliyordu. Bu nedenle de ülkeler ekonomik çıkarları doğrultularında bir çok mücadeleler vermiş bir çok faaliyetlerde bulunmuşlardır. Dolayısıyla da tarihte önemli ticaret merkezlerinden geçen...
İnsanların sahip olduğu bilgi birikimi çağ gereksinimlerinin ilerlemesi ve insanların merak duygusu ile her gün daha da artmaktadır. İnsanların bilgi birikiminin sonucunda ise teknoloji meydana gelmiştir ki teknoloji de insanların bilgi birikimi ile doğru orantılı bir şekilde gelişme imkanı bulmaktadır....
Her insan dünyaya geldiğinde kendisine özgü karakter özelliklerine sahip olur. İnsanlar büyüdükçe yetiştikleri aileye ve sosyal çevreye göre karakter özelliklerini şekillendirirler. Ancak kişinin sahip olduğu bazı özellikler ne kadar zaman geçerse geçsin değişmez. İnsan dünyaya geldiğinde hangi huylara sahip ise...
Her birey çocukluk döneminde belirli bir yaşa geldiğinde okul hayatına ilk adımını atar ve böylece okul ile tanışmış olur. Ailede ilk eğitimini alan birey ailenin yanı sıra bir de okulda eğitim alarak hayatı öğrenmeye başlarken zaman içinde kendisine hedef olarak...
Ülkemiz gerek yer altı kaynakları gerekse yer üstü kaynakları olmak üzere oldukça zengin bir ülkedir. Ülkemizin doğal kaynaklar açısından bu kadar zengin olmasının bir nedeni de bulunduğu coğrafi konumdur. Ülkemizde bulunan bir çok kaynak sayesinde insanların ihtiyaçlarının önemli bir bölümü...