Sponsorlu bağlantılar

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

E okul veli bilgilendirme sistemine hemen giriş yapabilirsiniz. E-okul karne notları sitemiz üzerinden e okul karne sonuçlarına göz atabilirsiniz. E okul veli bilgilendirme sistemi ile öğrencilerin notları, devamsızlıkları görülebilir. Veliler ve öğrenciler e okul veli bilgilendirme sistemi aracılığı ile karne notlarını öğrenebilmektedirler. E-okul veli bilgilendirme sistemine bu sayfadan sorunsuzca girebilirsiniz.

Sevgili öğrenciler e-okul giriş sorunlarını aşağıdan hemen yazabilirsiniz. E-okul veli girişi her zaman bu sayfada sizler için olacak.

E Okul Merkezi Ortak Sınav Tarihleri 2014

TEOG Merkezi Ortak Sınav Tarihleri 2014 E Okul

Yeni merkezi orta öğretime geçiş sınav sistemi olan TEOG’un uygulanacağı tarihler açıklandı. Buna göre 28-29 Kasım 2013 tarihinde birinci dönem, 28-29 Nisan 2014 tarihinde ise ikinci dönem ortak sınavları 8. Öğrencilerine uygulanacak.

Bir dönem içinde bir dersten 2 yazılı olan öğrencilerin ilk sınavı, 3 yazılı olan öğrencilerin ise ikinci sınavı ortak olarak yapılacak. Bu dersler Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil.

“2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınaları e-Kılavuzu” bakanlık tarafından internet sitesinde duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığının resmi web sitesinden ulaşılabilecek olan kılavuz sınavlarla ilgili usul ve esasları içeriyor.

Ortak sınavlarda alınan puanların e okul yıl sonu başarı puanını etkileyeceği bu kılavuza bakılarak söylenebilir.

Ağırlıklandırılmış puanlar hesaplanırken Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji dersleri için 4, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri içinse 2 katsayısı uygulanacak. 700 üzerinden değerlendirilecek puanlamada bu katsayılar o dersin puanıyla çarpılarak uygulanacak.

Eskiden E okul Yoktu Buralar Hep Tarlaydı

E okul (d. y. 1005, Pavia, Lombardiya – ö. 28 Mayıs 1089, Canterbury, Kent, İngilte­re), Canterbury başpiskoposu (1070-89) ve I. William’ın (Fatih) danışmanı olan İtalyan Benedikten. I. William’ın Norman İstilası’ m (1066) izleyen hükümdarlığı döneminde kilise-devlet ilişkilerinin kusursuz yürüme­sinde büyük rol oynamıştır.

Hukukçu olan Lanfranc, Normandiya’daki Avranches’ta kurduğu okulda (1039-42) verdiği derslerle ün saldı. Daha sonra Bec’teki Benedikten manastırına girdi. Üç yıl inzivada kaldıktan sonra başkeşiş oldu ve yeniden öğretmenliğe başladı. Normandiya dükü William’ın Flandre’lı Matilda’yla ev­lenmesine önce karşı çıktı (1053). Ama daha sonra William’la uzlaştı ve karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki sürdürdü. William, e okul önce Caen’deki St. Stephen Ma­nastırının başkeşişliğine atadı (y. 1063). İngiltere’yi fethettikten sonra da Stigand’ın bu görevden uzaklaştırılmasının hemen ardından Canterbury piskoposluğuna getirdi.

Lanfranc, İngiliz Kilisesi’nde başarılı bir reform hareketine girişti. Papalık yetkisini kararlılıkla savunmasına karşın, İngiltere Kilisesi’ne tanınabilecek en geniş bağımsız­lığın sağlanması konusunda William’a yar­dımcı oldu. Aynı zamanda kiliseyi krallığın etkisinden ve öteki dış etkilerden korudu. Devletle kilisenin birbirinden ayrı öncelik­ler ve sorumluluklar taşıdığı konusundaki duyarlılığı kilise mahkemeleri ile laik mah­kemeleri birbirinden ayıran kalıcı bir düzen­lemeye (y. 1076) temel oldu.

E-Okul Şarkısı Yine Dillerde

Okullar tatile girdi E okul şarkısı dillere düştü, bir işe ritimli bir eşlik sağlamak için söylenen ya da bir işin uyandırdığı duyguları dile getiren şarkılara verilen genel ad. Bir işçinin çalışırken mınldandığı basit dizelerden, işçilerin çalışma ya da yaşam koşullarına yönelttikleri siyasal ve toplum­sal protestolara kadar pek çok çeşidi vardır. Farklı iş türlerinde ve farklı coğrafi bölge­lerde farklı şarkılara rastlanır. Gayap, e-okul tarım işçilerinin geleneksel şarkısı- dır. Japon işçiler min-yo söylerler. Dominik Cumhuriyeti’ndeki kooperatif işçileri plena söyleyerek çalışır. Kölelik döneminde ve sonrasında ABD’deki Siyah işçilerin oluş­turdukları geniş spiritual ve blues repertuarı daha eski iş şarkısı geleneklerinden kaynak­lanır. İş şarkılarının çok azı yazıya geçiril­miştir.

İşbaşında söylenen iş şarkıları genellikle, durmadan tekrarlanan işin verdiği bıkkınlığı azaltmayı ve düzenli bir ritim tutturarak verimliliği artırmayı amaçlar. Bu şarkılar çoğunlukla işçilerin homurtu ve hareketleri­ni, aletlerin çıkardığı seslerle kontrpuanlı biçimde birleştirir. Bu tür şarkıların sözleri, işin niteliğini yansıttığı gibi, ritmi dışında işle pek ilgisi olmayan bir öykü de anlatıyor olabilir (örn. shanty). Gürültülü makinele­rin kullanılmaya başlamasıyla birlikte iş­başında söylenen iş şarkıları iyice azal­mıştır.

Başka bir tür iş şarkısı sömürülme, onur, acı ve sıkıntı e okul veli bilgilendirme sistemi gibi duygulan dile getirir. Bu şarkılar yüzyıllarca düşünceleri yay­mak ya da destek sağlamak amacıyla söy­lendi. 16. ve 17. yüzyıldaki İngiliz balad- lan ya da güncel siyasal şarkıları çoğu kez gizli tutulurdu. Bu tür şarkılar “Ge­lin delikanlılar, dinleyin şarkımı, emeğin namuslu şarkısını” gibi giriş dizeleriyle in- sanlan dinlemeye çağırırdı. ABD’li Siyahların şarkıları çoğunlukla, ezilen işçinin yaşantısındaki acı ve umutsuzluğu dile getirir­di (örn. “Ne yararı var sabah vakti böyle didinmenin? /Benim kız bir beyazın yanında çalışırken”).

20. yüzyıl başlarında ABD’li sanayi işçileri arasında emekçileri ilerici eylemlere çağıran şarkılar yaygınlaştı. Göçmen toplulukları, tekstil işçileri ve özellikle de Dünya Sanayi İşçileri Birliği (IWW) gibi örgütler çoğun­lukla sol akımlarla ilişkili bu tür birçok şarkının ortaya çıkmasında rol oynadı. Şu bilinmelidir ki bizim e-okul şarkılarımız bitmez. Şarkımızın sesi alçaldıysa bu e-okulu bıraktığımızı göstermez, yorgunluk çöktü ama bomba gibi geliyoruz.

Sami Dilinin Özellikleri

Sami dillerine bağlı bir dil konuşan eski halk. İÖ y. 2000 – y. 1600 arasında Mezopotamya, Suriye ve Filistin tarihinde en etkili olan halk Amorilerdir. En eski çiviyazısı kaynaklarda (İÖ y. 2400 – y. 2000) bu halkın batıdan geldiği söylenir; ama çıkış yerleri, büyük bir olasılıkla Suriye değil, Arabistan’dır. Savaşçı ve göçebe bir halk olan Amorilerin, Ur’da 3. hanedanın (İÖ y. 2112 – y. 2004) çöküşüne yol açtıkları­na inanılır. Sami Dilininin Özellikleri Özellikleri Şöyle :

İÖ 2. binyılda Akad dilinde geçen Amurru terimi, yalnızca bir etnik topluluğu değil, aynı zamanda bir dili ve Suriye ile Filistin’i kapsayan siyasal ve coğrafi bir bölgeyi belirtiyordu. İÖ 2. binyılın başlarında Ara­bistan kökenli büyük kabile federasyonları­nın büyük göçleri, asıl Babil’in Orta Fırat Havzasının ve Suriye – Filistin’in işgaliyle sonuçlandı. Bu kabileler, küçük krallıklar kurarak Sümer – Akad kültürünü hızla be­nimsediler. Daha eski kaynaklarda sözü geçen Amoriler ile bu kabileler arasında bir ilinti olabilir. Ama bazı bilim adamları bu kabileleri Doğu Kenanlılar ya da Kenanlılar diye adlandırmayı yeğlemektedirler.

Hammurabi gibi Babil ülkesinin yerel krallarının hemen hepsi Amori kökenliydi. Amorilerin başkentlerinden biri Mari idi (bugün Suriye’de Tel el-Hariri). Haleb (Ha­lep) ise daha batıdaki siyasal merkezdi. Bu bölgeye ve Filistin’e yeni gelenler Hurriler ile tümüyle karışmış durumdaydı. O sırada Amurru denen bu bölge, merkezi Hazor olmak üzere Filistin’in kuzeyini ve Suriye çölünü kapsıyordu.

Amorilerin dili olan Amurru, eski Sami dillerinin en eskilerinden biridir. Hami- Sami dil ailesinin bir kolu olan Sami dillerinin Kuzey Orta öbeği içinde yer alır. Bugün Suriye’nin kuzeyini oluşturan bölge­de eskiden konuşulan Amurru konusundaki bilgiler, hemen hemen yalnızca sözcük di­zinleri ve adlardan edinilmiştir. Özellikleri bilinmemekle birlikte, o dönemdeki özel adların kronolojisinden yola çıkarak Amur- ru’nun tarihi İÖ 3. binyılın son yüzyılından başlatılır.

Amurru, “karanlık çağ” diye nitelendirilen İÖ y. 1600 – y. 1100 arasında Babil ülkesi ve Orta Fırat’tan silinirken, Suriye ve Filistin’ de en yaygın dil oldu. İÖ y. 1100’den sonraki Asur yazıtlarında Amurru terimi, Suriye’nin bir bölümü ile Fenike ve Filistin’ in bütünü için kullanılıyordu. Ama artık o dönemde belirli bir krallığı, dili ya da halkı adlandıran bir sözcük olma niteliğini kay­betmişti.

Amorgös Adası

Amorgös Adası, Yunanca Ntsos amorgös, Ege Denizinde, Kyklad grubuna giren Yu­nan adalarından biri. Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanır. Büyük bölümü dağ­lık ve ensiz bir adadır. 121 km2‘lik bir alanı kaplar. İlk Tunç Çağında (İÖ y. 3500 – 2000) zenginlikleriyle ünlü olan adada Eski Yunan uygarlığı döneminde Ârkesine, Mi- noa ve Aigiale kentleri vardı. Yörede yetişen pamuk ve ketenden, amorgina de­nen zarif, saydam bir kumaş dokunurdu. Ada Romalılar tarafından bir sürgün yeri olarak kullanıldı.

Bugün adanın demirlemeye elverişli tek yeri olan Katâp.ola düzlüğünde geçimini tanmdan sağlayan ve giderek küçülen bir nüfus yaşar. Adanın en önemli köyü güney kıyısındaki Amorgös’dur (Chora). Kuzey kıyısında da Katâpola ve Aiyiâli (Hagios Nikolaos) iskeleleri vardır. Aiyiâli, eski Amorgös harabelerinin yakınında, bugünkü Amorgös köyünün 14 km uzağındadır.

Dünyanın En Harika Şehri

Bugün Dünyanın En Harika Şehri, ABD’de bir petrol şirketi. ABD’nin Minnesota’dan Oklahoma’ya ve Indiana’dan Colorado’ya kadar uzanan orta eyaletlerinde, petrol arıtım ve pazarlamasını yürütmek amacıyla, Standard Oil tarafından 1889’da kurulmuş­tur. ABD Yüksek Mahkemesi 1911’de, ülke çapında etkinlik gösteren Standart Oil tröstünün dağıtılmasına karar verince, Indiana şirketi bağımsız kalmıştır. Şirketin mer­kezi Chicago’dadır.

I. Dünya Savaşı’n dan sonra Kansas, Louisiana, Arkansas, Wyoming ve Oklahoma’da yeni petrol alan­ları elde etti. 1925’te Meksika ve Venezuela’daki, 1949’da da Kanada’daki petrol yataklarından hisseler satın aldı. 1954’te American Oil Company’nin (1910) bütün mal varlığını devraldı. 1962’de American International Oil Company (bugün Amoco International Oil Company) adlı bir yan şirket kurdu. Bu şirket, Süveyş Körfezi, Kuzey Denizi ve Trinidad’da petrol işletme hakları elde etti. Bununla birlikte şirketin ABD’deki işletmeleri, toplam mal varlığı­nın yandan çoğunu oluşturur. Bugüne de­ğin yaklaşık 40 ülkede etkinlik göstermiştir. Petrol dışında doğal gaz ve maden çıkarımıyla da uğraşmakta, ayrıca kimyasal mad­de üretimiyle de ilgilenmektedir. Perakende satış markası Amoco’dur.

Merhaba dünya!

WordPress’e hoş geldiniz. Bu sizin ilk yazınız. Bu yazıyı düzenleyin ya da silin. Sonra blog dünyasına adım atın!